Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Waterschappen kijken vooruit: Hoe wapen we ons tegen de droogte?

Op 24 september organiseerde de Unie van Waterschappen een online droogte-event. Over de huidige droogteproblemen én over wat de juiste stappen zijn richting oplossingen, om nog meer schade en overlast door droogte in de toekomst te beperken.

UVW 25 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Allereerst ging het over de problemen van de afgelopen 3 jaar: mislukte oogsten, onherstelbare schade aan de natuur, grote druk op drinkwatervoorraden en hittestress in steden. Onder leiding van talkshowhost Kim Coppes reageerden dijkgraven Jeroen Haan, Tanja Klip en Kees Jan de Vet en directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat op vragen en statements van LTO (Trienke Elshof), Natuurmonumenten (Kirsten Haanraads), drinkwaterbedrijven (Riksta Zwart) en de bewoonde omgeving (Hilde Niezen). Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kwam aan het woord via een videoboodschap.

Rigoreuze keuzes

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Dat de urgentie hoog is, hebben de afgelopen 3 droge zomers wel aangetoond. Het is droog en vaak langer en extremer dan we gewend waren. We moeten ons aanpassen, maar wat gaat dat voor iedereen betekenen? En hoe houden we schade en overlast binnen de perken? Een belangrijk onderwerp dat op de korte termijn om belangrijke, rigoureuze keuzes vraagt voor de toekomst van Nederland.”

Op zoek naar een nieuwe balans

Duidelijk is dat Nederland tegen de grenzen van het huidige watersysteem aanloopt. Structurele maatregelen in het watersysteem en meer waterbewustzijn bij het watergebruik zijn nodig om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten, concludeerde het panel. Ook werd benadrukt dat droogtebestrijding een gezamenlijke opgave is, waarbij goed samenwerken tussen waterbeheerders, de verschillende overheden en drinkwaterbedrijven van essentieel belang is.

Dirk-Siert Schoonman, portefeuillehouder droogte bij de Unie van Waterschappen: “Richting de Tweede Kamerverkiezingen hopen we dat de politiek inziet dat we niet verder kunnen zonder dat water als ordenend principe ingezet wordt bij de inrichting van Nederland. Droogte bestrijden we door, naast technische maatregelen, keuzes te maken in onze ruimtelijk inrichting door buffering en infiltratie te laten plaatsvinden en door oppervlaktewater en grondwater als 1 watersysteem te benaderen. We moeten de waterbalans zoeken en waar nodig herstellen.”

Het online droogte-event is terug te kijken via 

.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.