Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Waterbeheerders gaan richting normaal beheer

Er is de laatste dagen veel neerslag gevallen waardoor de droogtesituatie in Nederland verder is verbeterd. Dat betekent dat de waterbeheerders weer teruggaan naar normaal beheer. Vanaf nu komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling dan ook niet meer bijeen.

Rijkswaterstaat 30 september 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Niveau 1 ‘dreigend watertekort’ losgelaten

Tot donderdag 29 september 2022 was er nog sprake van ‘dreigend watertekort’, niveau 1 uit het Landelijk Draaiboek Laagwater. Dat wordt nu losgelaten. Enkele maatregelen blijven voorlopig nog van kracht, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om wateren door te spoelen tegen blauwalgen.

Ook gelden er onttrekkingsverboden in het oosten en zuiden van het land en zijn de droogte-effecten op de grondwaterstanden en de natuur nog steeds merkbaar. De situatie voor de landbouw is verbeterd door de gevallen neerslag.

Schippers meer vaardiepte

Ook voor de scheepvaart is de situatie verbeterd. De stijgende rivierafvoeren zorgen ervoor dat het waterpeil is gestegen. Schepen kunnen op sommige trajecten nog steeds minder lading vervoeren, maar de hinder voor de scheepvaartbranche neemt voor het eerste sinds weken af.

Start droogteseizoen met zeer lage Rijn

Er was al vroeg in het jaar sprake van droogte. Het droogteseizoen, dat op 1 april begint, startte met een zeer lage stand van de Rijn. Aanvankelijk zorgden de grote neerslaghoeveelheden in februari voor een gunstige uitgangspositie bij de start van het seizoen. Maar vanaf maart viel er nog maar heel weinig neerslag en moesten wij en andere waterbeheerders al snel maatregelen nemen.

De LCW kijkt samen met alle partners terug op een intensief droogteseizoen. De samenwerkende waterbeheerders konden elkaar goed vinden en aanvullen. Maatregelen zoals de inzet van de Klimaatbestendige Wateraanvoer of het doorvoeren van water uit het IJsselmeer naar omliggende waterschappen werden snel genomen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.