Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wat verandert er in het basistakenpakket?

Het basistakenpakket bestaat uit taken die gemeenten en provincies verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. Evenals onder de Wabo wordt straks ook onder de Omgevingswet met een basistakenpakket gewerkt. Toch zijn er verschillen.

IPLO 13 maart 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In het Omgevingsbesluit (artikel 13.12) zijn de werkzaamheden opgenomen die onder het basistakenpakket vallen. Deze staan in bijlage VI van het Omgevingsbesluit benoemd. In de Nota van Toelichting staat wat de verschillen zijn tussen het basistakenpakket onder de Wabo en het pakket onder de Omgevingswet.

Circulaire

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft - samen met een aantal gemeenten, provincies en omgevingsdiensten - een circulaire over het basistakenpakket opgesteld, die hierover uitleg geeft.

In de circulaire wordt per cluster activiteiten (de categorieën uit bijlage VI) aangegeven welke werkzaamheden basistaak zijn en om welke activiteiten het gaat. Binnen de categorieën wordt de inhoud nader toegelicht en worden uitzonderingen en voorbeelden vermeld.

De circulaire is een dynamisch document en zal worden aangepast als het basistakenpakket verandert.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.