Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Waar wel en waar niet?

Vogelbescherming krijgt veel vragen over ons standpunt inzake windturbines. Directeur Fred Wouters licht onze keuze toe: een genuanceerde benadering.

Vogelbescherming Nederland 24 december 2020

Is Vogelbescherming voor of tegen windturbines?

“Was het maar zo simpel. Ons standpunt is: we zijn vóór verduurzaming, maar de gekozen klimaatoplossingen mogen niet ten koste gaan van biodiversiteit. Bij windturbines gaat het dan niet alleen om vogels die zich dood vliegen tegen de wieken. Belangrijk is ook de schade die ontstaat door de hele infrastructuur rondom windturbines. Dat is vaak een grote aanslag op het leefgebied van veel dieren.”

Waarom is dit nu actueel?

“Nederland zoekt naarstig naar manieren om per 2030 aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. Dertig ‘energieregio’s’ hebben van de landelijke overheid de opdracht gekregen om ruimte te vinden voor de opwekking van wind- en zonne-energie. Nu de conceptplannen openbaar worden, blijkt dat beschermde natuurgebieden op grote schaal benoemd zijn als ‘mogelijke plaatsingslocatie’. Dat vinden we een hele slechte keuze, omdat we niet alleen in een klimaatcrisis zitten, maar óók de soortenrijkdom zwaar onder druk staat. Daarom trekken we nu aan de bel, voor en achter de schermen.”

Is het alleen maar ‘njet’?

“Om te beginnen, een voortvarende aanpak van de klimaatcrisis is heel hard nodig. Veel vogelsoorten lijden onder de opwarming van de aarde. Denk alleen al aan wat hogere waterstanden in de Waddenzee kunnen betekenen. Miljoenen vogels kunnen de klos zijn als dat verder doorzet. Geen plekken meer om eten te vinden en om te rusten. De vraag die op tafel ligt, is waar én hoe je duurzame energie opwekt.”

“Op ons verzoek wordt er een actuele kansenkaart voor Nederland gemaakt waarop staat welke plekken, vanuit vogelbelang, het meest geschikt zijn voor windmolens; dus waar energie uit wind gewonnen kan worden. Ook zien wij mogelijkheden voor nieuwe natuur in combinatie met duurzame energie. Dat is pas groene energie! En kijk naar die plekken waar al veel menselijke activiteiten plaatsvinden en duurzame energie goed te combineren valt, zoals op daken, bedrijventerreinen en langs snelwegen. Kortom, er zijn genoeg alternatieven. Ook als die wat duurder zijn, vinden wij dat dat daarvoor moet worden gekozen.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.