Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Vooronderzoek naar verbrandingsproducten zonnepanelen

Afgelopen zomer waren er meerdere grote branden met zonnepanelen, waarbij de resten tot kilometers ver in de omgeving terechtkwamen. Welke gezondheids- en milieurisico's brengen dit soort branden met zich mee? En wat is de beste aanpak? In januari start het IFV hier een onderzoek naar. Het vooronderzoek is afgerond en beschikbaar.

IFV 17 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met het vooronderzoek is de aard en omvang van de problematiek in kaart gebracht. Van januari 2018 t/m oktober 2020 waren bij 95 branden zonnepanelen betrokken. Voor de grotere branden is een vragenlijst uitgezet onder de teams Brandonderzoek van de regio's. Hieruit bleek dat er bij 8 branden sprake was van depositie (verspreiding van verbrandingsproducten in de omgeving). En dat het bij een aantal van deze branden ging om depositie tot ver in de omgeving. De literatuur blijkt niet eenduidig te zijn over eventuele schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. Daarom is nader onderzoek noodzakelijk.

Vervolg: handelingsperspectief

Het doel van het onderzoek dat in januari start is een handelingsperspectief te bieden aan de partijen die betrokken zijn bij grootschalige incidenten met zonnepanelen. Welke mogelijk schadelijke effecten hebben de verbrandingsproducten van zonnepanelen op mens, dier en milieu? Welke mogelijkheden zijn er om de eventuele gezondheids- en milieurisico's te beperken? En hoe kunnen neergeslagen verbrandingsproducten op een veilige en verantwoorde wijze worden gesaneerd? Waar mogelijk en relevant betrekken we partners bij dit onderzoek, zoals Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, omgevingsdiensten en kennisinstituten zoals het RIVM.

Download Vooronderzoek depositie bij branden met zonnepanelen

Vooronderzoek depositie bij branden met zonnepanelen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.