Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Voorbereidingen voor stroomkabels nieuwe windparken in Noordzee

In de periode tot en met 2030 komen er nieuwe windparken bij in de Noordzee om meer duurzame stroom op te wekken. Om te zorgen dat er op tijd stroomkabels liggen om deze stroom naar land te brengen, zet staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius alvast ruimtelijke procedures in gang voor de meest kansrijke kabelroutes. Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Rijksoverheid 2 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het gaat onder meer om nieuwe stroomkabels vanuit de nog te bouwen windparken in IJmuiden Ver Noord, Windenergiegebieden 1 en 2 naar Borssele, Geertruidenberg en de Maasvlakte, deels langs kabels die er al liggen.

De eerder al gestarte procedure voor een kabelaansluiting door de Waddenzee wordt opgenomen in een nieuw ruimtelijk programma. Hierin worden opties voor een kabel van het al geplande windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden bekeken in samenhang met een kabel vanaf het nieuwe windenergiegebied 5-Oost. De bedoeling is dat beide in Eemshaven uitkomen. Hierbij worden ook de meer oostelijk gelegen routeopties in de Waddenzee verder onderzocht. Ook wordt gekeken of er na 2031 nog ruimte is voor een eventuele extra stroomkabel en een leiding om op zee geproduceerde waterstof aan te voeren naar Eemshaven.

In afstemming met de belanghebbenden zal er meer onderzoek worden gedaan naar de ecologische impact en technische en juridische aspecten. Dit om in de kwetsbare Waddenzee tot een zo zorgvuldig mogelijke afweging te komen, onder meer op advies van het Omgevingsberaad Waddengebied, de Waddenacademie en de Commissie voor de milieueffectrapportage.

In de ruimtelijke procedures wordt bekeken waar de kabels het best kunnen lopen en aan land kunnen komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur, belanghebbenden en omwonenden. Dit gebeurt door middel van onderzoek, inspraak, onderbouwing, mogelijkheden tot beroep en het afgeven van vergunningen.

Zie ook

Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.