Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

VNG vraagt duidelijkheid over spuitzonering

De VNG vraagt aan de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid om duidelijkheid te scheppen over de afstand tot bebouwing die moet worden aangehouden bij het gebruik van gewasbescherming. De nu gestelde vuistregel van 50 meter biedt onvoldoende houvast en veroorzaakt maatschappelijke onrust.

VNG 19 mei 2024

Blog

Blog

In onze inbreng voor het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (pdf, 113 kB) onderstrepen we het belang van een gezonde leefomgeving. Daarom bepleiten we een duidelijke onderbouwing van de te hanteren spuitzonering voor alle partijen.

Vuistregel geeft onvoldoende duidelijkheid

Om afstand te houden tussen de bebouwde omgeving en het gebruik van gewasbescherming worden zogenoemde spuitzones gehanteerd. Voor het vaststellen van de afstand van zo’n zone bestaat een vuistregel die is gebaseerd op jurisprudentie (50 meter).

Ook een in april 2023 gepubliceerde handreiking ‘Nabuurschap bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ wijst op deze vuistregel en de noodzaak om locatiespecifiek onderzoek te doen ter onderbouwing als daarvan eventueel wordt afgeweken. 

Dit leidt echter tot veel onduidelijkheid en onzekerheid in de samenleving. De VNG pleit voor een wetenschappelijk onderbouwd kader met landelijke (en generieke) regelgeving.

Motie gemeente Buren

Eerder vroeg de VNG ook al aandacht voor dit vraagstuk (pdf, 155 kB). Dit gebeurde tegen de achtergrond van de motie van de gemeente Buren en 6 naburige gemeenten (pdf, 735 kB), die met 86% is aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni 2023. Tijdens de ALV hebben we aangegeven dat we gaan onderzoeken wat de beste weg is om tot een oplossing te komen.

Meer informatie:

Spuitzones: op welke afstand?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.