Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

VNG tegen afbouw salderingsregeling in huidig wetsvoorstel

De VNG vraagt de Kamer tegen het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor kleingebruikers te stemmen. We hebben 4 bezwaren, die het huidige tempo van de energietransitie kunnen vertragen. Dat stellen we in onze brief aan de Kamer.

VNG 16 januari 2023

Tempo energietransitie behouden

De salderingsregeling wordt vooral gebruikt door kleinverbruikers die elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Deze opgewekte stroom wordt jaarlijks verrekend met de verbruikte stroom. We begrijpen wel dat het kabinet de salderingsregeling wil afbouwen. Maar als dat op dit moment gebeurt, daalt het enthousiasme voor zonnepanelen en daarmee vertraagt de energietransitie. 

Het huidige wetsvoorstel heeft de volgende tekortkomingen:

Geen zicht op concreet alternatief

Met de voorgestelde wetswijziging wordt de salderingsregeling afgebouwd, terwijl er nog geen robuust alternatief is. We horen signalen dat energieleveranciers tegen de beoogde nieuwe regeling zouden zijn, en bovendien dat deze mogelijk in strijd is met EU-regels.

Terugverdientijd nog niet gegarandeerd

Het kabinet suggereert dat de terugverdientijd grofweg 7 jaar zal blijven, zoals is toegezegd, maar dit is gebaseerd op te rooskleurige berekeningen. Volgens TNO zullen de terugverdientijden in de meeste gevallen steeds langer worden, en ook de Raad van State heeft een kritische kanttekening geplaatst. 

Ongelijkheid tussen huurders en woningeigenaren

De afbouw van de regeling en het alternatief dat er voor in de plaats lijkt te komen, leiden tot ongelijkheid tussen huurders en woningeigenaren. Het kabinet verwacht dat woningcorporaties blijven investeren in zonne-installaties, ondanks onderzoek waaruit blijkt dat de businesscase voor hen verslechtert. 

Geen oog voor bredere energiesysteem

Een eventuele afbouw en het alternatief zouden ook moeten worden bezien in het licht van de problemen in het energiesysteem als geheel, zoals netcongestie, en ontwikkelingen in onder meer EU-regelgeving. Het wetsvoorstel houdt daar geen rekening mee.

Publicatie

VNG-inbreng voor het debat over afbouw salderingsregeling

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.