Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

VNG komt met verbetervoorstel SPUK natuurinclusief isoleren

De VNG heeft in haar consultatiereactie op de SPUK ‘versnelling natuurinclusief isoleren’ aandacht gevraagd voor met name de onduidelijkheid en het tempo van de regeling. Ook doen we een voorstel voor verbetering.

VNG 17 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Lees de consultatiereactie (pdf, 213 kB)

Ontheffing op gebiedsniveau en soortenmanagementplan

Bij de na-isolatie van gebouwen moet rekening worden gehouden met beschermde vogels en vleermuizen. Gebouweigenaren moeten hiervoor in veel gevallen een ontheffing aanvragen op de Wet natuurbescherming. Het aanvragen van deze ontheffing is voor hen zeer kostbaar en tijdrovend.

Een oplossing hiervoor is om als gemeente op gebiedsniveau een ontheffing aan te vragen en maatregelen te nemen via een soortenmanagementplan (SMP). De SPUK versnelling natuurinclusief isoleren, opgesteld door het ministerie van BZK, moet gemeenten voorzien van financiering hiervoor.

Vertraging voorkomen

Deze zomer ging de regeling in consultatie. De VNG heeft hiervoor eind augustus verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd, waar meer dan 140 gemeenten hun input hebben geleverd. Diverse gemeenten hebben daarbij hun zorgen geuit, over met name de onduidelijkheid en het tempo van de voorgestelde regeling. De VNG pleit daarom voor een aantal fundamentele aanpassingen en oplossingen.

De gemeenten willen met de aanpassing een vertraging in isolatiewerkzaamheden en een dreigende leegloop in de isolatiesector voorkomen. Daarvan kunnen vooral kwetsbare woningeigenaren, die wonen in slecht geïsoleerde huizen, de dupe worden.

Verbetervoorstel 

Concreet stelt de VNG voor om de regeling op de volgende punten aan te passen:

  • Er is nu € 40 miljoen beschikbaar. Dit is bij lange na niet voldoende voor de totale opgave, er moet op korte termijn meer geld beschikbaar komen. 

  • In plaats van het huidige voorstel moet er een landelijke regeling komen waarbij gemeenten geld kunnen aanvragen bij RVO. 

  • Gemeenten moeten minimaal 80% dekking krijgen voor het SMP-traject om te komen tot een ontheffing. 

  • Om met de huidige middelen zoveel mogelijk te bereiken, is dit jaar een strakke afbakening nodig van waarvoor de regeling is bedoeld: in eerste instantie alleen om te komen tot een SMP en ontheffing (inclusief monitoring).  

  • Het bedrag dat gemeenten kunnen ontvangen per tranche wordt gemaximaliseerd tot 3 à 4 ton. De rest kan de gemeente voorschieten (met garantie dat ze dat terugkrijgen) zodat beschikbare middelen over meer gemeenten kunnen worden verdeeld.

  • Per uiterlijk 1 januari 2024 zijn aanvullende middelen nodig voor mitigerende maatregelen en een tussentijdse aanpak zolang gemeenten nog geen SMP hebben (de pre-SMP aanpak). Dit kan onderdeel zijn van de SPUK lokale isolatie-aanpak. 

  • Voor het einde van 2023 moet er een landelijk model (pre-)SMP zijn zodat alle gemeenten op een vergelijkbare wijze aan de slag kunnen en duidelijkheid ontstaat voor alle betrokkenen.  

  • Indien mogelijk kunnen gemeenten die al een ontheffing hebben op basis van een SMP ook subsidie krijgen met terugwerkende kracht tot oplevering van het SMP tot uiterlijk 2021. 

  • Maatregelen die de woningeigenaar extra moet nemen, moeten volledig via de ISDE worden vergoed. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.