Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verzekeraars: zwaardere brandwerendheidseisen in Bbl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is van plan de aanbevelingen van de Adviescommissie, naar aanleiding van de desastreuze brand in de Londense Grenfell Tower, over te nemen in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). “Maar dat gaat lang niet ver genoeg,” stelt Geeke Feiter, directeur schade van het Verbond in een reactie op de consultatie.

NEN 24 februari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“Nog steeds staat brandveiligheid niet op nummer 1. Terwijl juist de huidige summiere wetgeving in combinatie met het gebruik van brandbare bouwmaterialen onnodig veel risico’s oplevert”, zegt Feiter op de website van het verbond van Verzekeraars. Volgens de directeur schade neemt daardoor niet alleen de omvang van de schade toe, maar ook de kans op totaalverlies van gebouwen. “En dan heb ik het nog niet over de risico’s voor bewoners, hulpdiensten, brandweer en omgeving.”

Als voorbeeld neemt zij een brand op de 25e verdieping van een flatgebouw. Naast een evacuatie-uitdaging, kan de brandweer gebouwen die hoger zijn dan 20 tot 25 meter niet meer van buiten blussen. “Het wordt dan echt een enorme uitdaging om zo’n brand onder controle te krijgen. Daarom pleiten wij in de consultatiereactie ervoor dat de voorgestelde wijzigingen in het Bbl gaan gelden voor álle gebouwen én voor daken. Dat is nu niet het geval.”

 

Grootschalig testen

Ook pleit het Verbond voor een aanscherping van de regelgeving als het gaat om het testen. In de huidige regelgeving is een kleine brandende prullenmand voldoende als test. Het betreft hier de zogenoemde Single Burning Item (SBI) test volgens EN 13823. Feiter: “Die test staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot een echte brand. Een gevel moet zo zijn opgebouwd dat deze een omvangrijke test kan doorstaan en moet gelden voor alle gevels, alle materialen én alle materiaalcombinaties.” 

Eerder uitte het Verbond samen met Brandweer Nederland in een Position Paper ‘Duurzaam veilig’ hun zorgen over het gebrek aan eenduidige veiligheidsregels. Ook in verband met nieuwe, vaak duurzame ontwikkelingen waar nieuwe risico’s bij komen kijken, zoals zonnepanelen op het dak, accu’s van e-bikes, laadpalen in parkeergarages.

 

Nog meer weten? Lees dan het paper Brandbare Bouwmaterialen.  Klik hier.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.