Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Vertrouwenscrisis platteland vraagt om urgentie bij kabinet

In de Troonrede was terecht aandacht voor de grote zorgen bij boeren en tuinders in Nederland. Menig boerengezin voelt zich machteloos en radeloos door alles wat op hen af komt. Ondanks alle beloftes over toekomstperspectief is nog steeds compleet onduidelijk wat de economische, sociale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen voor bijvoorbeeld water, klimaat en stikstof. De energiecrisis, die ook boeren en tuinders hard raakt, komt daar bovenop. LTO Nederland roept de leden van de Staten-Generaal in haar brief op de zware kloof tussen het boerenerf en de politiek te overbruggen.

LTO Nederland 21 september 2022

“Er heerst veel boosheid en onmacht onder de Nederlandse boeren en tuinders. Klap op klap krijgen ze te verwerken en het wenkend toekomstperspectief weet het kabinet nog altijd niet te geven. Het oplossen van deze vertrouwenscrisis tussen politiek en platteland vergt alle aandacht van het kabinet,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Het kabinet zou voor Prinsjesdag met de herkansing van de perspectiefbrief komen. De nieuwe brief is uitgesteld, en nu het wachten is op een nieuwe minister van LNV zal deze naar verwachting niet spoedig verschijnen. Tegelijk wordt wel verwacht dat de agrarische sector in minder dan acht jaar een transitie van ongekende omvang ingaat. Keer op keer waarschuwt LTO Nederland dat dit tijdpad te krap en ambitieus is. Er komt nu zoveel op de agrarische ondernemer af, terwijl concrete cijfers van het te verwachten inkomensverlies en wat de overheid daar tegenover zet als meerjarig verdienperspectief ontbreken. Pas als  ondernemers daarover duidelijkheid krijgen kunnen we pas spreken van landbouwperspectief.

Naast de vertrouwenscrisis doet LTO Nederland in haar brief aan de Staten-Generaal ook een aantal concrete voorstellen om aan het toekomstperspectief van de sector te werken:

  • Het grootste thema voor de komende jaren is de afhankelijkheid van arbeid in diverse sectoren binnen de land- en vooral tuinbouw. Werknemers van buiten de EU blijven nodig. Daarvoor wil de sector aan de slag met complete werknemerspakketten voor inkomen, huisvesting en scholing.

  • Voor de ambities op het gebied van klimaat is een groot fonds opgezet. Echter een specifiek klimaatbudget voor de agrarische sector ontbreekt. LTO pleit ervoor €1,5 miljard in te zetten voor maatregelen om de doelen voor de land- en tuinbouw te behalen.

  • Om consumenten te stimuleren biologische producten af te nemen is voor het “Actieplan Biologisch” financiering nodig.

  • Doordat boeren en tuinders afhankelijk zijn van de natuur en het klimaat schommelt het inkomen flink. Daarom pleit LTO ervoor om voor de land- en tuinbouw de middelingsregeling te behouden, waarmee te betalen belasting bespaard kan worden.

  • Om de kansen voor ondernemers die willen omschakelen naar multifunctionele landbouw te benutten vraagt LTO jaarlijks €4,5 miljoen op de LNV begroting.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.