Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Versnelde uitrol laadinfrastructuur

Het aantal elektrische auto’s groeit snel. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden.

Bouwend Nederland 10 juli 2020

Nieuws & Achtergrond

Dat betekent dat er de aanleg van laadpalen in een stroomversnelling komt. Naar schatting zijn er in Nederland in 2021 per werkdag 213 nieuwe laadpunten nodig en in 2025 per werkdag 550. Zes regio’s gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om slim en snel deze laadpalen te plaatsen in heel Nederland. De samenwerking in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is woensdag 8 juli bekrachtigd.

Versnellen door samenwerken

Door samen te werken in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur hoeft niet elke gemeente specialistische kennis in huis te halen. Ook kunnen ze samen aanbesteden, dat scheelt geld bij de aanleg. Daarnaast zorgt samen plannen ervoor dat laadpunten op een logische plek komen en ze snel geplaatst kunnen worden. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst maken de zes regio’s deze zomer een plan van aanpak hoe zij de uitrol van laadinfrastructuur regionaal gaan versnellen. Daarin staat bijvoorbeeld waar snelladers, openbare laadpalen of slimme laadpleinen komen. In de overeenkomsten is afgesproken dat de regio’s hun plannen jaarlijks actualiseren en rapporteren over de voortgang.

Slimme laadinfrastructuur

De nationale Agenda Laadinfrastructuur werd al vastgelegd in het Klimaatakkoord en krijgt nu vorm. Een bedrag van 30 miljoen euro is bestemd voor het creëren van een landelijk laadnetwerk. Daarnaast worden er slimme laadpleinen ontwikkeld op parkeerplaatsen, omdat het niet altijd mogelijk is om de laadpalen langs wegen of in wijken te plaatsen. Smart charging, waarbij slimmer gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van het bestaande net, gaat daarnaast belangrijk zijn om laadpieken te voorkomen en daarmee de energievoorziening in de toekomst betaalbaar te houden. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) voorziet de regio’s en lokale overheden van actuele informatie.

Een mooi vooruitzicht voor de bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het installeren en slimmer maken van laadpalen. Vooral omdat er ook gestreefd wordt om grootschalige tenders op de markt te zetten, waarbij bedrijven in één klap een opdracht krijgen voor de aanleg van tienduizenden laadpalen. 

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie