Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verkenning landelijke aanpak optoppen van woningen van start

Overheden, woningcorporaties en marktpartijen slaan de handen ineen om grotere aantallen nieuwe woningen te bouwen door op te toppen. Optoppen, het bouwen op platte daken van bestaande woningen, gebeurt nu nog op kleine schaal, maar heeft veel potentie. Het kan 100.000 nieuwe woningen opleveren. Om optoppen te stimuleren presenteert minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag de Landelijke aanpak optoppen. Hierin staan schaalvergroting, standaardisatie en het beter faciliteren van optopprojecten centraal.

Rijksoverheid 30 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De Landelijke aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, belangenvereniging van woningcorporaties Aedes en De Bouwcampus. Het Optop2000-traject is onderdeel van de Landelijke aanpak en ging vorig najaar al van start. Koplopers onder gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen delen hun kennis en ervaring in dit traject.

Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Steeds meer gemeenten en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden om extra woningen te realiseren op platte daken. Dat is nodig, net als al die andere inspanningen die we doen om het woningtekort op te lossen. De komende tijd gaan we er met elkaar alles aan doen om de kansen die optoppen biedt ook daadwerkelijk te benutten.”

Meer kansen dan alleen extra woningen

Optoppen kan goed gecombineerd worden met het verduurzamen en verbeteren van de bestaande woningen. Hierdoor gaat de kwaliteit van deze woningen omhoog en de energierekening omlaag. Dat is dus ook een voordeel voor de huidige bewoners van gebouwen die opgetopt worden.

Optoppen kan ook bijdragen aan de leefbaarheid en diversiteit in wijken. Door het creëren van woonruimte voor specifieke doelgroepen, zoals starters of ouderen, worden wijken diverser. Dat vergroot het draagvlak voor voorzieningen in de wijk. Ook de directe omgeving kan meegenomen worden om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bijvoorbeeld door plannen te maken voor vergroening.

Gebiedsgericht optoppen met gemeenten

In naoorlogse wijken met veel 3- en 4-laags flats liggen de meeste kansen. Dat blijkt uit onderzoek naar de potentie van optoppen. In veel van deze wijken bestaat ook de noodzaak om bestaande woningen te verduurzamen, renoveren én de leefbaarheid te verbeteren. En daarvoor biedt optoppen kansen. Bovendien maakt schaalvergroting optoppen betaalbaar en haalbaar.

Met een aantal grotere gemeenten start een verkenning naar een succesvolle aanpak voor gebiedsgericht optoppen. De gemeenten Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam en Zoetermeer: voorlopers met de ambitie om op grotere schaal op te toppen. De lessen uit deze aanpak kunnen vervolgens benut worden voor de bredere uitrol op andere plekken in het land.

Kennisplatform

Optoppen op grotere schaal vraagt om kennis en ervaring, zowel bij uitvoerende partijen, als bij gemeenten die optopprojecten mogelijk maken. Om de stap van maatwerk naar optoppen op grotere schaal te zetten is het delen van ervaring en kennis belangrijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Provincie Zuid-Holland en Aedes presenteren daarom een gezamenlijk kennisplatform waar alle kennis verzameld en gedeeld kan worden. Dit kennisplatform is te vinden op volkshuisvestingnederland.nl/optoppen. Hier is ook de onlangs gepubliceerde Handreiking optoppen te vinden. Deze handreiking is op initiatief van 5 provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland) en Aedes tot stand gekomen en geschreven door Stec Groep. Het kennisplatform wordt de komende periode verder aangevuld, waaronder met de ervaringen uit het kennis- en leertraject dat de koplopers doorlopen: de Optop2000.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.