Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Verbeteren van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig

Om de grondwaterkwaliteit in de gaten te houden wordt de waterkwaliteit in Nederland gemeten in verschillende meetnetten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop grondwaterkwaliteitsmeetnetten zijn ingericht en hoe ze worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dataset van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ) consistent is. Binnen het LMG wordt frequent gemeten en zijn er weinig verschillen geweest in de uitvoering tussen de jaren en gebieden. In de provinciale meetnetten wordt minder vaak gemeten en zijn er in de uitvoering meer verschillen tussen de jaren en de gebieden.

RIVM 15 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Door de verschillen is het onzeker hoe geschikt de provinciale meetnetten zijn voor verschillende landelijke toepassingen. Om hier inzicht in te krijgen is statistisch onderzoek nodig. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet aanbevelingen om de kwaliteit van de data en het beheer ervan te verbeteren; de provincies werken hier al aan. De feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten beschrijft de verschillen en overeenkomsten in de manier waarop de meetnetten zijn ingericht (wie doet wat) en hoe ze worden uitgevoerd (waar, welke stoffen en wanneer). Vanwege de Europese verplichtingen is vooral gekeken naar de voedingsstof nitraat. Het RIVM beveelt aan om de manier van werken landelijk te verbeteren.

Gegevens verzamelen in provinciale meetnetten en landelijk meetnet

In Nederland worden via meerdere meetnetten gegevens over de kwaliteit van het grondwater verzameld. Hiermee worden concentraties van verschillende stoffen gemeten, waaronder nitraat. Naast een landelijk meetnet heeft elke provincie een eigen meetnet. Zij gebruiken hierbij ook een deel van de landelijke putten; het verschilt per provincie in welke mate. Op hoofdlijnen zijn de resultaten over nitraat van het landelijke meetnet en de provinciale meetnetten hetzelfde, maar er zijn ook verschillen, zeker regionaal.

Doelen van de meetnetten

De meetnetten hebben verschillende doelen. Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ), wordt onder andere gebruikt voor de verplichte Europese rapportage over nitraat. De meetnetten van de provincies leveren gegevens voor regionale doelen en voor de verplichte Europese rapportage voor de Kaderrichtlijn Water (KRW Kaderrichtlijn Water ).

//

Publicatie: Feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten

Samenvatting

In Nederland worden via meerdere meetnetten gegevens over de kwaliteit van het grondwater verzameld. Hiermee worden concentraties van verschillende stoffen gemeten, waaronder nitraat. Naast een landelijk meetnet heeft elke provincie een eigen meetnet. Zij gebruiken hierbij ook een deel van de landelijke putten; het verschilt per provincie in welke mate. Op hoofdlijnen zijn de resultaten over nitraat van het landelijke meetnet en de provinciale meetnetten hetzelfde, maar er zijn ook verschillen, zeker regionaal.

Om het landelijk beleid over de grondwaterkwaliteit te kunnen verantwoorden en te evalueren zijn eenduidige cijfers over de concentraties nodig. Het RIVM beveelt aan om de manier van werken landelijk te verbeteren.

De meetnetten hebben verschillende doelen. Het landelijke meetnet, het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG), wordt onder andere gebruikt voor de verplichte Europese rapportage over nitraat. De meetnetten van de provincies leveren gegevens voor regionale doelen en voor de verplichte Europese rapportage voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Over het algemeen is de dataset van het LMG consistent. De dataset van de provinciale meetnetten zijn dat minder, vooral doordat er minder vaak wordt gemeten. Statistisch onderzoek is nodig om aan te kunnen geven hoe bruikbaar de provinciale gegevens zijn voor de verschillende landelijke toepassingen. Het RIVM doet aanbevelingen om de kwaliteit van de data en het beheer ervan te verbeteren; de provincies werken hier al aan.

Deze bevindingen blijken uit een feitenrapportage van het RIVM over de monitoring van de grondwaterkwaliteit in Nederland. De rapportage beschrijft de verschillen en overeenkomsten in de manier waarop de meetnetten zijn ingericht (wie doet wat) en hoe ze worden uitgevoerd (waar, welke stoffen en wanneer). Vanwege de Europese verplichtingen is hierbij vooral gekeken naar de meststof nitraat.

Download de publicatie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.