Menu

Zoek op
rubriek

Ventilatie op scholen – regie ontbreekt

Onlangs leverde het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie haar eindrapport op, over de stand van zaken rond ventilatie op scholen. Hieruit bleek dat veel scholen nog niet klaar waren en veel scholen niet voldoen, precies zoals wij al hadden verwacht.

2 november 2020

Artikelen

Artikelen

Voor de scholen die wel voldoen, wordt (helaas) alleen het bouwbesluit als maatstaf voor de ventilatie gehanteerd. Of dat juist en voldoende is, in relatie tot de coronabesmettingen, blijft onduidelijk. Gelukkig zet het ministerie van OCW er wel een zak(je) geld bij.

Regie ontbreekt

Volgens AT Osborne en de PO raad is de 360 miljoen euro ruim onvoldoende, het loopt eerder in de miljarden. Ook ontbreekt vooralsnog verdere regie op de complexe besluitvorming om dit geld snel in te zetten om de ventilatie in scholen op korte termijn te verbeteren. AT Osborne gaan daarom in de komende periode de visie op het slagvaardig verbeteren van ventilatie van scholen verder ontwikkelen en delen met geïnteresseerden.

Eerdere verkenning

Consultant Jeroen de Jongh verkende begin september 2020 de vragen, het speelveld en de toekomst rondom ventilatie in de schoolgebouwen. Dit was vooruitlopend op de landelijke inventarisatie van van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie, onder leiding van Doekle Terpstra, van de ventilatie in scholen in het primair – en voortgezet onderwijs.

Jeroen concludeerde dat schoolgebouwen coronaproof krijgen een complex karwei is. De opgave is niet alleen technisch ingewikkeld (wat moet er per school gebeuren?) maar ook zeer omvangrijk. Het betreft alleen al ruim 8000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, verdeeld over meer dan 18 miljoen vierkante meter schoolgebouwen. Verder is het financieel ingewikkeld. Niet alleen de scholen, maar ook gemeentes en ministeries zijn erbij betrokken.

Naast het op orde krijgen van de ventilatie is het verstandig ook andere doelen mee te nemen in een zogenoemd Deltaplan, het gaat immers om de lange termijn en de toekomst van onze kinderen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.