Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op weg naar de zomer van 2021

Met het stijgende aantal gevaccineerden, lijkt de afschaling van de crisisorganisatie steeds dichterbij te komen. En dus zal de zomer 2021 weer anders moeten worden ingericht dan het voorafgaande jaar.

IFV 21 juni 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Snelle Kennismobilisatie

Het lectoraat Crisisbeheersing heeft in een 8e snelle kennismobilisatie onderzoek gedaan naar de actuele invulling van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio's. Door middel van de methode van 'snelle kennismobilisatie' haalt het lectoraat de ervaringen van verschillende betrokkenen op en legt deze vast. Inzichten veranderen immers door de tijd heen en het terughalen van herinneringen is weerbarstig. Door de gebeurtenissen tussentijds te documenteren dragen we bij aan het samen leren van de COVID-19-crisis.

Er is voor deze snelle kennismobilisatie gevraagd naar de thema's en uitdagingen, die in deze fase van de coronacrisis spelen in de operationele teams. Hiervoor zijn operationeel leiders uit 24 veiligheidsregio's gesproken.

Opvallende observaties

Vanuit de vragen en observaties, zijn een aantal opvallende observaties te constateren:

  • De rol van de veiligheidsregio's nam met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 veel minder af dan op grond van de nieuwe juridische werkelijkheid was te verwachten. Verschillende instanties en organisaties (waaronder Regionale Beleid Teams, RBT's) die in het kader van de crisis bijeenkwamen, hadden nog het nodige te doen, zodat onderlinge afstemming belangrijk bleef.

  • Er zijn verschillen in de wijze hoe in de veiligheidsregio's vorm en inhoud wordt gegeven aan de manier van organiseren en het besluitvormingsproces. Sommige regio's hanteren nog een vrij traditionele GRIP-aanpak, terwijl andere veel meer zijn gaan werken in een projectstructuur.

  • Ook zien sommige operationeel leiders dat de rol van de (gezamenlijke) gemeentelijke inspanning flink is toegenomen, terwijl andere eigenlijk weinig verandering sedert december 2020 hebben ervaren.

  • Regio's denken veelal na over de invulling van de afschaling van hun crisisorganisatie in de zomer en de overgang tot de nafase van de coronacrisis.

'De onzekerheid is een kenmerk van een crisis. En die onzekerheid en onbekendheid is iets wat je ook terug ziet vanuit onze observaties. Des te belangrijker is het dus om kennis en ervaringen snel op te halen, juist om vanuit die werkwijze onduidelijkheid en onzekerheid trachten te verminderen', aldus lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

Download het rapport

Rapport De veiligheidsregio's in de coronacrisis: op weg naar de zomer van 2021

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.