Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Veiligere inrichting én snelheidsverlaging in bebouwde kom

Sweco heeft onderzocht of het haalbaal, betaalbaar en beheersbaar is om 50 km-wegen naar 30 km/uur te brengen. De VNG herkent veel punten uit het rapport, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

VNG 11 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Naar een lagere versnelling’ is om met prioriteit de 50 km/uur-wegen met doorstromings- en ontsluitingsfunctie veiliger in te richten en van vrijliggende fietspaden te voorzien. Gemeenten willen echter inzetten op het afwaarderen naar 30 km/uur-wegen én veiliger inrichten van wegen.

Helft van gemeenten wil naar 30 km/u-wegen

Uit het onderzoek van Sweco blijkt dat 48% van de gemeenten de snelheid in de bebouwde kom op een deel van de wegen van 50 naar 30 km/uur wil terugbrengen. De VNG herkent dit beeld. Veel van onze leden zijn al aan de slag met plannen of moties om de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen. Niet alleen met het oog op verkeersveiligheid, maar ook vanwege de positieve effecten op leefbaarheid en milieu.

Verlagen naar 30 km/uur én veiliger inrichten huidige situatie

Sweco adviseert om vooral éérst op het veiliger inrichten van 50 km/uur-wegen in te zetten, voordat gemeenten wegen afwaarderen naar 30 km/uur. De VNG is van mening dat het nodig is om zowel in te zetten op het verlagen van de snelheid als op het veiliger inrichten van alle soorten wegen. Het is belangrijk om wegen verkeersveilig in te richten, maar tegelijkertijd zien wij ook dat er gemeenten zijn die nu wegen met een hogere doorstroming op korte termijn naar 30 km/uur willen afwaarderen. Bijvoorbeeld vanwege de leefbaarheid of omdat er geen ruimte is voor aanleg van aparte fietspaden of -stroken. Bij snelheidsverlaging wordt uiteraard niet alleen maar een ander verkeersbord geplaatst. Hier hoort ook een passende inrichting en omgeving bij.

Kader voor 30 km/u als leidend principe

Gemeenten en kennispartners overleggen samen hoe een 30km/uur-weg zo ingericht kan worden dat met een lagere snelheid de doorstroming goed intact en veilig blijft. Dit kan niet alleen binnen de huidige kaders en vraagt om een verdere doorontwikkeling. De VNG gaat daarom de komende maanden samen met CROW, het rijk en gemeenten een kader uitwerken voor 30 km/uur als leidend principe binnen de bebouwde kom, waarin ook praktische vraagstukken van gemeenten meegenomen worden. Dit kader moet gemeenten ondersteunen bij hun besluitvorming. Belangrijk hierbij is dat gemeenten voldoende ruimte houden om eigen keuzes te maken.

Handhaving

De VNG herkent ook de genoemde punten over de gevolgen van afwaardering naar 30 km/uur op de gemeentelijke uitvoering. Voor een goede invoering van 30 km/uur zijn voldoende financiën nodig. Ook moet samen met o.a. OV-partijen en hulpdiensten de mogelijkheden voor herroutering of snelheidsverlaging met intelligente maatregelen verkend worden, zoals intelligente snelheidsaanpassing (ISA) en slimme drempels. Gemeenten zijn van mening dat rijsnelheid niet altijd alleen door de inrichting van de weg afgedwongen kan worden, maar dat daarnaast ook gedragsmaatregelen, educatie/voorlichting en technologische ontwikkelingen nodig zijn. Verder is het belangrijk dat ook de politie op deze doorgaande 30 km/uur-wegen gaat handhaven en niet alleen op de standaard veilig ingerichte huidige 50 km/uur-wegen. Hierover wil de VNG met het rijk in gesprek.

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.