Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Van DHW naar Alcoholwet: de belangrijkste wijzigingen

De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. De VNG verzond op 4 mei een ledenbrief met uitleg.

VNG 7 mei 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen, betreffen:

 • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.

 • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.

 • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.

 • Het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Publicatie Alcoholwet en Alcholbesluit

De tekst van de Alcoholwet is op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd (zie onderaan dit bericht). Het bijbehorende Alcoholbesluit verkeert in de afrondende fase. De wet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in werking. In bijlage 3 van de ledenbrief (onderaan dit bericht) staat meer informatie over de wijzigingen.

Gevolgen voor Model-APV en Modelverordening leges

De in de Model-APV opgenomen artikelen, voor zover relevant, en de daarbij behorende toelichting zijn technisch aangepast aan de Alcoholwet. Ook de Modelverordening leges wordt in die zin gewijzigd. Informatie daarover volgt.

Ledenbrief over de Alcoholwet en wijziging Model-APV + bijlagen

Lbr. 21/032

In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Deze evaluatie en het in het najaar van 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord vormen de basis voor de wijziging van de DHW. De wijzigingen zijn op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd (Stbl. 2021, 26). De naam van de wet wijzigt van Drank- en Horecawet in Alcoholwet. Het bijbehorende Alcoholbesluit verkeert nog in de afrondende fase. De nieuwe Alcoholwet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in werking.

Volledige brief

Alcoholwet en aanpassing Model-APV

Bijlage(n)

Bijlage 1: Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening

Bijlage 2: Model Raadsbesluit wijziging Algemene plaatselijke verordening

Bijlage 3: Nadere uitleg Alcoholwet

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: wat gaat er veranderen?

Het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.

Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:

 • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.

 • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.

 • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Al jaren een wens van gemeenten.)

Verordening gemeenten

De VNG verzond op 4 mei 2021 een ledenbrief (zie het bericht d.d. 6 mei hieronder) met uitleg over onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Deze betreffen: 

 • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.

 • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.

 • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.

 • Het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.