Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Update over de Wet kwaliteitsborging voor woningcorporaties

De beoogde ingangsdatum voor een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw is uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Dit laat minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Aedes 3 februari 2022

Minister De Jonge wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Uit overleggen met mede-overheden en experts kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen.

De komende weken wordt bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Aangezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan de Omgevingswet is gekoppeld, is de beoogde inwerkingtredingsdatum hiervan ook opgeschoven naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties en die zijn beschreven in een factsheet. Zodra er meer duidelijkheid is over de inwerkingtredingsdatum wordt de factsheet hierop aangepast.

Corporaties krijgen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – tegelijk met de nieuwe regels van de Omgevingswet – te maken met een nieuw stelsel van toezicht in de bouw. Daarnaast veranderen de aansprakelijkheidsregels voor bouwers en wordt een opleverdossier geïntroduceerd.

In de factsheet vindt u informatie over onder meer:

  • De Wet kwaliteitsborging op hoofdlijnen

  • Het proces van aanvraag tot gereedmelding

  • De contractering van de kwaliteitsborger

  • De ‘knip’ tussen bouwen en overige toestemmingen

Versterkte positie

De invoering van het nieuwe stelsel versterkt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument. Door de toenemende complexiteit in de bouw was herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. De herziening maakt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen.

Publicatie

Factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.