Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uitgangspunten voor nieuwe windturbines (motie Leijten – Erkens)

IPO 25 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Om uitvoering te geven aan de motie gaan de ministeries van IenW en EZK in gesprek met de provincies (IPO), gemeenten (VNG) en de RES-regio’s. Dat gesprek gaat over het formuleren van de (algemene) uitgangspunten voor de besluitvorming over nieuwe windturbineparken.

Bij de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 zijn de algemene milieuregels voor windturbineparken buiten toepassing verklaard. Dat volgt uit een uitspraak van het EU-Hof in de zaak Nevele. Het Actieprogramma Verankering milieubescherming is na de Nevele-zaak gestart. Daarin wordt onder meer gewerkt aan het opstellen van nieuwe algemene milieuregels voor windturbines. Deze regels zijn naar verwachting in de tweede helft van 2023 gereed.

In de periode tot aan de nieuwe milieunormen is het aan gemeenten en provincies om op basis van een locatie-specifieke beoordeling te komen tot milieubescherming bij windturbineparken. Vanuit de zorg dat dit leidt tot grote verschillen tussen regio’s, is de motie Leijten-Erkens aangenomen in de Tweede Kamer.

Om uitvoering te geven aan deze motie gaan de ministeries van IenW en EZK in gesprek met de provincies (IPO), gemeenten (VNG) en de RES-regio’s. Dat gaat over het formuleren van de (algemene) uitgangspunten voor de besluitvorming over nieuwe windturbineparken. We verwachten de uitkomsten hiervan medio 2022.

Bij het formuleren van uitgangspunten kan geen voorschot worden genomen op de nieuwe milieunormen, waarvoor nu een plan-m.e.r.-proces loopt. Dat is namelijk in strijd met het Europese recht waar de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 op is gebaseerd.

Bij de uitwerking van uitgangspunten kan gebruik worden gemaakt van de praktijkervaringen. Maar ook de voorbeelden die naar voren zijn gekomen in de landelijke sessies van de Helpdesk Wind op Land. Die sessies worden georganiseerd voor provincies en gemeenten. Daarnaast kunnen bij het toewerken naar uitgangspunten ook algemene wetten van toepassing zijn. En de resultaten van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Bovendien is de stand van de techniek, de uitgangspunten voor een goede ruimtelijke ordening en de toedeling van functies zijn hierbij belangrijke elementen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.