Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

UHT Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie

De Autoriteit Consument & Markt heeft het conceptwetsvoorstel voor de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie getoetst op mogelijke problemen in de uitvoering en handhaving. De resultaten hiervan beschrijft de ACM in een brief aan de minister voor Klimaat en Energie.

ACM 27 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het conceptwetsvoorstel is een gezamenlijk wetsvoorstel van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en bevat aanpassingen van de Gaswet en de Omgevingswet. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de bevoegdheid om lokale regels op te stellen voor de warmtetransitie van gas naar duurzame alternatieven. Op basis van dit wetsvoorstel kunnen gemeenten de netbeheerders de opdracht geven om wijken, die aangewezen zijn in het omgevingsplan, van het gas af te sluiten. Het wetsvoorstel is daarmee ook het sluitstuk van de wijkgerichte aanpak.

De ACM is positief over het wetsvoorstel en de doelen die het conceptwetsvoorstel nastreeft. Volgens de ACM is het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar. Voor de wijzigingen in de Gaswet wijst de ACM er wel op dat een aantal zaken die in de toelichting worden genoemd, met het oog op de handhaafbaarheid beter in de wettekst zelf kunnen worden vastgelegd. Dit gaat onder meer om de beschikbaarheid van het alternatief voor gas en de verwijdertaak van gasnetten. Daarnaast vindt de ACM dat het proces en de bescherming van de consument bij de wijziging van de Aansluit- en transportovereenkomst en de leveringsovereenkomst verder moet worden verduidelijkt.

Met betrekking tot de Omgevingswet kan de ACM het wettelijk kader nog niet volledig toetsen, omdat de voor de consumentenbescherming belangrijke juridische waarborgen in een later stadium in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) zullen worden opgenomen. De ACM zal wel een advies uitbrengen op deze AMvB als deze in concept gereed is.

Bijlage

UHT Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie

Zie ook

ACM stimuleert netbeheerders slimmer gebruik te maken van bestaande netten

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.