Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Trafohuisjes onder Omgevingswet niet vergunningvrij?

Klopt de DSO-vergunningcheck voor de bouwactiviteit (technisch)? Trafohuisjes straks nog wel vergunningvrij mbt de bouwactiviteit?

1 november 2023

De omgevingsvergunning voor bouwen (art. 2.1, lid 1 sub a, Wabo) wordt onder de Omgevingswet opgesplitst in twee mogelijke vergunningplichtige activiteiten. Namelijk de ruimtelijke omgevingsplanactiviteit (art. 5.1, lid 1 onder a, Ow) en een technische bouwactiviteit (art. 5.1, lid 2 onder a, Ow).

In het (pre)DSO krijg je 63 hits als je 'bouwen' intypt bij het kopje ‘aanvragen’. Een hele klus om de goede werkzaamheid te vinden. Je kunt beter zoeken op de werkzaamheden “bouwactiviteit (omgevingsplan)” en “bouwactiviteit (technisch)”.

Je kunt dan kiezen uit de volgende werkzaamheden:

- Bouwactiviteit (omgevingsplan)

- Bouwactiviteit (technisch) – aanvraag vergunning

- Bouwactiviteit (technisch) – melding.

Als voorbeeld: het bekende trafohuisje in de wijk. Wat betreft de bouwactiviteit (omgevingsplan) blijft de regelgeving hetzelfde. Dit is nu vergunningvrij (mits opp < 15m2 en h <3 m) ingevolge art. 2 onder 18 bijlage II Bor en dit komt straks terug in art. 22.29 onder p Bbl.

Voor de bouwactiviteit (technisch) geldt dit echter niet. In art. 2.27 Bbl is namelijk deze nutsvoorziening niet expliciet aangewezen als vergunningvrij. Het idee hierachter is dat deze activiteit sowieso niet valt onder de vergunningplicht.

Op grond van art. 2.25 Bbl (met dak) is namelijk alleen een omgevingsvergunning nodig als een bouwwerk -zover relevant-

- niet op de grond staat;

- hoger is dan 5 meter;

- als gevolg van de activiteit een hoofdgebouw wordt.

Onder een trafohuisje zit alleen – simpel gezegd- een bak met kabels- en leidingen. Dit gedeelte wordt onder de grond geplaatst (zie afbeelding). De vraag is of het trafohuisje hierdoor wel/niet niet op de grond staat.

In een uitspraak van de rechtbank (ECLI:NL:RBAMS:2015:9575) is mooi verwoord dat met ‘op de grond staan’ niet wordt bedoeld dat het met de aardbodem is verbonden. In de Nota van toelichting van het Bbl ligt de wetgever toe dat hoewel sommige vergunningsvrije gevallen (zoals nutsvoorzieningen) niet letterlijk terug zijn gekomen in het Bbl deze wel nog altijd vergunningvrij zijn.

Dit rechtvaardigt m.i. een enge uitleg van de voorwaarde, dus: niet in het water (steiger), in de lucht (balkon) of geheel ondergronds (kelder).

Bij DSO vergunningcheck staat echter de volgende uitleg:

Een bouwwerk staat niet op de grond als:

“Een deel van het bouwwerk onder het maaiveldniveau wordt gebouwd”.

Deze uitleg in het DSO kan twijfel zaaien of het trafohuisje nog wel vergunningvrij is. Gelet op de energietransitie en de noodzaak tot extra trafohuisjes is deze onduidelijkheid m.i. onwenselijk.

Het is raadzaam om nutsvoorzieningen alsnog expliciet vergunningvrij te maken voor de bouwactiviteit en tevens uit het DSO de zin schrappen “Een deel van het bouwwerk onder het maaiveldniveau wordt gebouwd”.

Lees ook op LinkedIn

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.