Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Top 5 artikelen van week 21

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 21. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week: Europees Hof van Justitie: de (genuanceerde) formele rechtskracht mag blijven!; Gemeentelijk juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving; Samenhang is de oplossing voor een leefbaar buitengebied; Uitspraak over het vervallen van de verplichte koppeling passende beoordeling mer; Natuur- en milieuorganisaties dreigen met juridische stappen tegen kabinet

Redactie Omgevingsweb 27 mei 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Europees Hof van Justitie: de (genuanceerde) formele rechtskracht mag blijven!

Door: Thomas Sanders

Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie alweer een arrest gewezen dat van groot belang is voor het Nederlandse bestuursprocesrecht. In het Varkens-in-Nood arrest, werd de bijl aan de wortel van de onderdelentrechter gezet. En nu leek de formele rechtskracht aan de beurt. In het LPG-tankwagens arrest oordeelt het Hof echter dat het Unierecht ruimte biedt voor de leer van de formele rechtskracht. Wel moet er een uitzondering zijn voor die gevallen waarin een regel “evident” in strijd is met het Unierecht. Dit arrest is een (welkome) verrassing. A-G Tanchev had namelijk eerder geconcludeerd dat de formele rechtskracht in strijd met het Unierecht is. Lees verder >>

Gemeentelijk juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving

Door: Anita Nijboer, Richard Neerhof & Marjolein Visser

Overgewicht en obesitas vormen een groeiend probleem voor de volksgezondheid. Met name in de grote steden stijgt het percentage van mensen met overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat de inrichting van de leefomgeving hier een belangrijke oorzaak van is, waar in grote mate ongezond voedsel beschikbaar is. Op basis van internationale en nationale doelen zetten gemeenten zich actief in om overgewicht terug te dringen. Het juridisch instrumentarium van gemeenten lijkt echter tekort te schieten, voornamelijk voor wat betreft het reguleren van de (on)gezonde voedselomgeving. Deze bijdrage onderzoekt de juridische knelpunten bij gemeentelijke regulering van de voedselomgeving en doet aanbevelingen om gemeenten meer juridische handvatten te geven.(1) Lees verder >>

Samenhang is de oplossing voor een leefbaar buitengebied

Door: Gerard van Santen & Petra Ibrahim

De bedreiging van het buitengebied is nog nooit zo groot geweest als nu. Iedereen heeft door dat er iets moet gebeuren, maar de puzzel is ingewikkeld. ‘Misschien wel té ingewikkeld’, stelt adviseur buitengebieden Gerard van Santen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het buitengebied in de toekomst leefbaar en prettig blijft. Dat kan alleen met een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Lees verder >>

Uitspraak over het vervallen van de verplichte koppeling passende beoordeling mer

Door: Janike Haakmeester

In de uitspraak van AbRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054 15 komt bij de beoordeling van de instandhouding van de rechtsgevolgen het nieuwe artikel 3 van het Besluit m.e.r. aan de orde. Lees verder >>

Natuur- en milieuorganisaties dreigen met juridische stappen tegen kabinet

Via: Vogelbescherming Nederland

De overheid moet de uitstoot van stikstof snel verminderen. Dat eist Greenpeace Nederland, met steun van Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie en SoortenNL, in een zogenoemde ‘sommatiebrief’ aan het kabinet. De Europese Habitatrichtlijn – bedoeld om natuur te beschermen– wordt door Nederland geschonden, ondanks de recent aangenomen stikstofwet. Dit stelt Greenpeace in de brief, dat zich beroept op het Verslechteringsverbod. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de huidige wet en het erbij behorendemaatregelenpakket tot 2030 niet genoeg stikstof reduceert om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen. Lees verder >>

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.