Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Top 5 artikelen van week 15

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 15. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week: Ruime­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten; Een onbelemmerde toegang tot de bestuursrechter bij Aarhus-zaken; Update bouwkostenontwikkelingen; Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet; Rapportage verkennende Expertconsultatie ‘Veranderingen in de veehouderij en mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu’.

Redactie Omgevingsweb 15 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten

Via: Raad van State

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’. Maak je als belanghebbende wel gebruik van zo’n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan mag je bij de bestuursrechter altijd tegen het hele besluit procederen, ook als je in de voorbereidingsprocedure alleen een zienswijze hebt ingediend tegen een of meerdere aparte onderdelen van het besluit. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (14 april 2021). Lees verder >>

Een onbelemmerde toegang tot de bestuursrechter bij Aarhus-zaken

Door: Renata Königel

George Bernard Shaw zei: “I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.” Deze uitspraak past goed bij zaak “Stichting Varkens in Nood”. Op 7 december 2020 schreef Boudewijn Baan over deze zaak het blog “Einde personenfuik in het Nederlandse bestuursprocesrecht”. Dit blog is geschreven naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg in deze zaak aan het Europees Hof van Justitie (HvJ). Lees verder >>

Bouwkostenontwikkelingen: woningenbouw, personeelstekort, regelgeving

Door: Frank Michielen

We lezen de laatste tijd veel over de ambities om meer woningen te bouwen en de aangescherpte regelgeving ten aanzien van energie en milieu. Ook neemt het personeelstekort, vooral in de installatiebranche, toe. We zijn daarnaast nog niet af van het Coronavirus. Welke invloed heeft dit op de bouwkosten? Lees verder >>

Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet gepubliceerd

Via: IFV/VBWTN

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft grote gevolgen voor het bouwproces, het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en voor de adviesrol van de veiligheidsregio's. Lees verder >>

Rapportage verkennende Expertconsultatie ‘Veranderingen in de veehouderij en mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu’

Via: RIVM

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schreef in 2018 een visie over hoe de landbouw in de toekomst duurzaam kan worden. Het doel is om een ‘gesloten voedselkringloop’ te maken waardoor veeteelt het milieu minder belast. Bijvoorbeeld door ander voer te gebruiken, en mest op het eigen bedrijf te gebruiken als grondstof voor veevoer. Lees verder >>

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.