Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Top 5 artikelen van week 13

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 13. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week: Wet en Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: een verlichting voor de bouwsector; Gemeenteraad verplicht tot het toestaan van woningbouw vanwege gerechtvaardigd vertrouwen?; Factsheet ‘De knip binnen de bouwactiviteit’; Ingetrokken vergunning biogascentrale Bunschoten; Beantwoording Kamervragen over kou in gasloze woningen.

Redactie Omgevingsweb 1 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

1.Wet en Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: een verlichting voor de bouwsector

Door: Najoua Haireche en Marinda de Smidt

Op 24 maart jl. is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (“Stikstofwet”) – na goedkeuring door de Eerste Kamer op 9 maart jl. – gepubliceerd in het Staatsblad. Het streven is dat de Stikstofwet op 1 juli 2021 in werking treedt. Daarnaast deed Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (“LNV”) eerder bij brief van 12 februari jl. aankondiging van wijzigingen aan het ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering (“Ontwerpbesluit”), dat nadere uitwerking geeft aan de Stikstofwet. Hiermee komt Nederland een stap dichter bij een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek. In deze blog lichten wij toe wat dit concreet betekent voor de bouwsector. Lees verder >>

2.Gemeenteraad verplicht tot het toestaan van woningbouw vanwege gerechtvaardigd vertrouwen?

Door: Arjan Loo

Een gemeenteraad geniet grote vrijheid bij het vaststellen van bestemmingsplannen en de gebruiksmogelijkheden die daarin worden opgenomen. Met enige regelmaat wordt er geprocedeerd over gestelde gemeentelijke (ambtelijke) toezeggingen, die ertoe zouden moeten leiden dat een gemeenteraad een bepaalde ontwikkeling mogelijk zou moeten maken. De praktijk leert dat een gemeenteraad door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”) niet snel ‘verplicht’ wordt om tot een specifieke ontwikkeling te moeten besluiten. In dat licht is een uitspraak van de Afdeling van 24 maart 2021 interessant. In deze uitspraak laat de Afdeling een gemeenteraad nog maar (erg) weinig ruimte om niet de mogelijkheid tot woningbouw te bieden, althans wordt in het vooruitzicht gesteld dat de gemeente een schadeclaim boven het hoofd hangt als zij hier niet toe besluit. Lees verder >>

3.Factsheet; De knip binnen de bouwactiviteit

Door: Wico Ankersmit

Wico Ankersmit van de Vereniging BWT Nederland heeft voor de VNG een factsheet geschreven over de knip binnen de bouwactiviteit. Door deze knip wordt de huidige activiteit bouwen straks onder de Omgevingswet opgeknipt in twee activiteiten. Lees verder >>

4.Provincie mag vergunning biogascentrale Bunschoten intrekken

Door: Redactie Rechtspraak.nl

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht (de provincie Utrecht) mag de omgevingsvergunningen voor de biogascentrale in Bunschoten intrekken. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Het gevolg van de intrekking van de vergunning is dat het bedrijf alle activiteiten moet stoppen en dus feitelijk moet sluiten. Lees verder >>

5.Beantwoording Kamervragen over kou in gasloze woningen

Door: Kajsa Ollongren

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht 'Bewoners gasloze woningen Meijhorst in de kou: "We voelen ons proefkonijnen"'. Lees verder >>

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.