Menu

Zoek op
rubriek

Top 5 artikelen van deze week - week 1

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 1. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week over: BENG treedt per 1 januari 2021 in werking, wijziging regeling bouwbesluit 2012 NEN-normen, duur bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure, huisnummers voor stacaravans maken vakantieparken veiliger en beantwoording vragen granuliet in relatie tot het Omgevingswetstelsel.

8 januari 2021

Artikelen

Artikelen

  1. (Ka)BENG treedt per 1 januari 2021 in werking; toch nog met een energieke knaller het jaar uit

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gelijknamige besluit uit 2019 maakt deel uit van het alsmaar groeiende pakket aan wet- en regelgeving voor verduurzaming van de gebouwde om­ge­­ving. Met de BENG wordt de verplichting om energieneutraal te bouwen, die conform artikel 5.2 van het Bouw­besluit 2012 al sinds 2015 voor overheidsgebouwen geldt, uitgebreid naar andere ge­bruiksfuncties. Deze uitbreiding, die voortvloeit uit de her­­ziene Euro­pe­­se richtlijn ener­gie­prestatie ge­bou­wen (de “EPBD”), betreft zo een extra duw in de rug van de voortschrijdende energietransitie.

  1. Wijziging regeling bouwbesluit 2012 NEN-normen

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012, inwerkingtreding 1 januari 2021. Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is van een aantal in het Bouwbesluit 2012 aangestuurde NEN-normen en NEN-EN-normen een nieuwe versie van toepassing verklaard of is een correctie van de aansturing doorgevoerd.

  1. Hoe lang duurt een bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure?

Voor vrijwel alle betrokkenen bij een besluit speelt op enig moment de vraag hoe lang een bestuursrechtelijke bezwaar- dan wel (hoger) beroepsprocedure tegen dat besluit in beslag neemt. Dat het een veel gestelde vraag is, betekent nog niet dat deze eenvoudig te beantwoorden is. Dat ligt niet aan de ingewikkeldheid van bestuursrechtelijke procedures. In tegendeel, de Algemene wet bestuursrecht (“Awb“) stelt duidelijke termijnen voor bestuursorganen, procespartijen en de bestuursrechter. De onvoorspelbaarheid van de duur van en bestuursrechtelijke procedure houdt verband met het grote aantal factoren dat daarop invloed kan hebben. Door de termijnen uit de Awb toe te lichten, enkele variabelen uit te lichten en inzichten uit de jurisprudentie te behandelen, geven we in dit blog uit de FAQ-reeks een aantal handvatten om de duur van een bestuursrechtelijke procedure ten minste in te schatten.

  1. Huisnummers voor stacaravans maken vakantieparken veiliger

Provincie Gelderland heeft ruim 9.500 Gelderse stacaravans en chalets een huisnummer gegeven. Zo zijn de bewoners minder anoniem, en worden vakantieparken veiliger.

  1. Beantwoording vragen granuliet in relatie tot het Omgevingswetstelsel

Op 28 oktober jongstleden ontving ik van de voorzitters van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit het verzoek om naar aanleiding van onder meer het rapport “Kleine korrels, grote discussie” van de heer Kuijken een aantal vragen te beantwoorden die samenhangen met het stelsel van de Omgevingswet. Daarnaast kreeg ik het verzoek om een aantal documenten toe te sturen over granuliet. In deze brief ga ik in op dit verzoek en beantwoord ik de gestelde vragen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.