Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend

Op 24 mei 2023 heeft de regering de Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze verzamelwet bevat een aantal aanpassingen van de Omgevingswet en daarmee verband houdende wetten.

Aan de slag met de Omgevingswet 30 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Impact van het wetsvoorstel

De aanpassingen betreffen vooral wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard. Zo wordt met het wetsvoorstel bijvoorbeeld de eenheid in het woordgebruik, leestekengebruik en de spelling vergroot. Daarnaast corrigeert het wetsvoorstel een aantal verschrijvingen en onjuiste verwijzingen. Ook wordt het stelsel verder afgestemd op recente ontwikkelingen, zoals de portefeuilleverdeling van het huidige kabinet. Het wetsvoorstel bevat verder enkele verduidelijkingen, consistentieverbeteringen en aanvullingen van vooral het overgangsrecht.

Een voorbeeld van zo'n aanpassing is het toevoegen van uitzonderingsbepalingen aan de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, omdat het daarin opgenomen overgangsrecht voor provinciale wegen en industrieterreinen onbedoeld zou blijven doorlopen als geen geluidproductieplafonds vastgesteld hoeven te worden.

Het wetsvoorstel heeft geen invloed op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het voorziet in het verdere onderhoud van het stelsel om het actueel te houden zoals beschreven in de brief van 27 mei 2021.

Bijlage

Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 190

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.