Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Systeemefficiëntie kan RES'en fors uitvoerbaarder en goedkoper maken

Door bij de verdere uitwerking van de Regionale Energiestrategieën maatregelen te nemen om het energienet zo efficiënt mogelijk te benutten, kan tot 60% bespaard worden op kosten, tijd en ruimte. Dat stellen de netbeheerders in de ‘Factsheet Systeemefficiëntie’, die zij hebben gepubliceerd.

Netbeheer Nederland 1 november 2020

Artikelen

Artikelen

Onlangs leverden de 30 RES-regio’s hun concepten in voor de strategie waarmee ze de komende jaren duurzame opwek van energie gaan realiseren. In elke regio is een eigen afweging gemaakt tussen regionale ambities, ruimtelijke belangen, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en systeemefficiëntie. Komende tijd zullen de regio’s deze afweging verder optimaliseren.

Bij het opstellen van de concept-RES’en zijn ook de netbeheerders betrokken. Zij hebben inmiddels aangegeven wat de consequenties van de concept-RES’en zijn op de energieinfrastructuur. Per regio kunnen de netbeheerders aangeven hoe het systeem op een efficiënte manier ingericht kan worden.

De factsheet laat zien dat maatregelen om het net efficiënter te benutten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. 

Het maakt inzichtelijk wat mogelijke maatregelen zijn en hoeveel kosten, ruimte en tijd ermee bespaard kunnen worden ten opzichte van de (voorlopige) concept-RES’en. De netbeheerders benadrukken daarmee de urgentie om systeemefficiëntie een belangrijk onderdeel te laten zijn van de integrale afweging. Uiteindelijk maken de regio’s deze afweging tussen draagvlak, ruimte, systeemefficiëntie en de hoogte van de regionale ambitie.

Toepasbare innovaties

​​De netbeheerders werken, samen met partijen in de markt, hard aan innovaties om het net slimmer en efficiënter te benutten. Deze zomer publiceerden de netbeheerders een overzicht van zeven concrete oplossingen, die vaak op kleine schaal al werken. Door kennis te delen en de laatste belemmeringen weg te nemen, kunnen ze ook op grotere schaal worden toegepast.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.