Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Start internetconsultatie regeling SPUK versnelling natuurinclusief isoleren

Op vrijdag 14 juli is de openbare internetconsultatie van de nieuwe regeling Specifieke Uitkering versnelling natuurinclusief isoleren geopend. Voor deze regeling is 44 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) aan gemeenten en provincies voor de landelijke uitrol van gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP’s). Zo kunnen isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder beschermde diersoorten in gevaar te brengen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 14 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tijdens de internetconsultatie kunnen geïnteresseerden suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze regeling te verbeteren. Reageren kan tot en met vrijdag 7 september.

Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en waar mogelijk in de definitieve regeling verwerkt. De planning is om de regeling in het najaar van 2023 open te stellen.

Beschermde diersoorten

Bij het isoleren van bestaande woningen of gebouwen moet iedereen rekening houden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten, zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Bij werkzaamheden moet daarom vooraf ecologisch onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van diersoorten en moeten maatregelen worden genomen om deze te beschermen. Ook moet er een ontheffing worden aangevraagd.

Het uitvoeren van ecologisch onderzoek voor alle individuele woningen afzonderlijk is tijdrovend en kostbaar. Daarom zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), samen met het ministerie van LNV, het IPO en de VNG in op het soortenmanagementplannen door gemeenten.

Zij kunnen hiermee op gebiedsniveau, in één keer voor de hele gemeente, of voor een gebied dat meerdere gemeenten betreft, een ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen ter bescherming van de aanwezige soorten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.