Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Stappen gezet met stikstofwet, maar onzekerheid nog niet volledig weggenomen

Gisteren trok de Eerste Kamer de gehele dag uit om de stikstofwet van minister Schouten te bespreken. In de aanloop heeft LTO Nederland langs verschillende kanalen haar visie op de wet en zorgpunten erbij geuit. De belangrijkste punten waren het onder de loep nemen van het reductiedoel van 2035, het niet bijplussen van stikstofgevoelige natuurgebieden in Aerius en bovenal dat de PAS-melders zowel juridische als financiële duidelijkheid zouden krijgen. Na ruim twaalf uur aan debat brachten verschillende fracties de zorgpunten van LTO naar voren komen, welke met toezeggingen van de minister zijn verzekerd. Hiermee zijn stappen gezet, maar de beloftes moeten nu waargemaakt worden.

LTO 3 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Zekerheid voor de sector staat voor LTO voorop. Daarom pleitten wij als organisatie eerder voor een doorgang van de behandeling van de wet. Uitstel van de stikstofwet zou de sector langer in onzekerheid houden en bovenal geen vooruitzicht bieden voor de vele PAS-melders en andere knelgevallen.

Doelstelling 2035


Waar de reductiedoelen voor  2025 en 2030 ambitieus, maar haalbaar zijn, is het emissiereductiedoel van 2035 dat niet. LTO Nederland riep de Eerste Kamer dan ook op dit doel te schrappen. Dit bleek niet realiseerbaar. Wel kreeg de SGP de toezegging dat dit doel binnen vier jaar geëvalueerd zal worden. Samen met de agrarische sector wordt het doel van 2035 beoordeeld op haalbaarheid, benodigdheden en sociaaleconomische gevolgen.

Juridische én financiële duidelijkheid PAS-melders


Het aannemen van de stikstofwet is voor minister Schouten nodig om stappen te zetten voor de PAS-melders en andere knelgevallen. Voor LTO is het belangrijk dat deze groep niet alleen juridische zekerheid krijgen, maar dat ook de onkosten vergoed worden en ze bij de bank hun financiën rondkrijgen. De minister deelde mee dat ze in gesprek is met de banken om onzekerheden weg te nemen. Het aannemen van de stikstofwet is hier een voorwaarde voor. Daarnaast kon minister Schouten toezeggen dat de eerste PAS-melders nog voor de zomer over een geldige vergunning beschikken. Uiterlijk 2024 moet iedereen duidelijkheid hebben.

LTO Nederland volgt de toezeggingen van de minister nauwgezet en organiseert op woensdag 10 maart een webinar waar BIJ12, IPO en LNV zijn uitgenodigd om een toelichting te geven over de procedure voor melders en andere knelgevallen.

Bijgetekende natuur Aerius


Over het ‘bijplussen’ van de stikstofgevoelige natuur in Aerius geeft minister Schouten aan dat dit niet om nieuwe natuur gaat, maar om bestaande gebieden die nog correct ingevoerd moeten worden in de natuurkaart van het rekensysteem. Tegelijk geeft de minister aan dat een nog groter gebied is ingetekend uit voorzorg. Dat de natuurkaart regelmatig vertekend wordt vraagt om grote alertheid van LTO, maar ook STAF die dit punt ook inbracht bij de fracties. LTO zal zich richting de nieuwe publicatie van Aerius er vol op inzetten.

Lees hier de volledige inbreng aan de Eerste Kamer 

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.