Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020

De nieuwste VNG ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, tot stand is gekomen en wat de gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees hem hier.

VNG 8 juli 2020

Nieuws & Achtergrond

De minister heeft op 20 mei jl. de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de nieuwe datum inwerkingtreding van de Omgevingswet. De VNG staat volledig achter deze datum zoals te lezen is in de gezamenlijke verklaring van Rijk en koepels.
 
In de bijlage bij ledenbrief wordt de stand van zaken omschreven van het wetgevingsproces, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de voortgang van de implementatie. Daarnaast bevat de bijlage een overzicht van de ondersteuning die vanuit de VNG in de komende periode wordt geboden.

Ledenbrief nummer

Lbr. 20/049

Deze ledenbrief beschrijft hoe deze datum tot stand is gekomen en wat de gevolgen van de nieuwe datum zijn voor gemeenten. In de bijlage bij deze brief beschrijven wij de stand van zaken van het wetgevingsproces, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de voortgang van de implementatie. Ook geven wij u een overzicht van de ondersteuning vanuit de VNG in de komende periode. U wordt in deze bijlage bijgepraat over:

Implementatieondersteuning

De (verander)opgave

Wetgevingsproces

Kerninstrumenten

Dienstverlening, vergunningen en processen

Toepasbare regels

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Volledige brief

vng-ledenbrief-omgevingswet-juli-2020.pdf

Bijlage(n)

bijlage-vng-ledenbrief-omgevingswet-juli-2020.pdf

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie