Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Stand van zaken gewijzigde Wet Dieren

Er zijn in de agrarische sector, maar ook bij elke huisdiereigenaar, nog vele vragen over de aangepaste Wet Dieren. Er zijn grote interpretatieverschillen over de gevolgen en impact van de wet.

LTO 10 juni 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer heeft minister Schouten vorige week aangegeven dat ze momenteel een juridische analyse laat uitvoeren, gevolgd door een impact analyse. De minister heeft toegezegd om de Tweede Kamer nog voor het zomerreces (binnen 4 weken) op de hoogte te brengen van de stand van zaken via een Kamerbrief. Later deze zomer zal er inhoudelijk over de wet gesproken worden en zijn wetswijzigingen mogelijk.

LTO heeft de afgelopen dagen intensief contact gehad met Kamerleden en nadere informatie gegeven op de negatieve gevolgen die de wetswijziging kan hebben op dierenwelzijn, het boerenbedrijf en de veehouderij in Nederland. De zorgen in de sector die we, voordat de wetswijziging werd aangenomen, al hebben gedeeld is verder toegelicht. Naar aanleiding van de ontstane onrust hield de Tweede Kamer vandaag een kort debat waarbij moties werden ingediend. Het lijkt er op dat de zorgen van onze leden én van Nederlanders met huisdieren goed zijn overgekomen. Er werden een aantal verstandige moties ingediend, die de minister moeten helpen bij de juridische analyse van de wetswijziging. Zo wordt minister Schouten vanuit een brede groep partijen opgeroepen om de uitwerking van het wetswijziging over ingrepen op dieren te baseren op het huidige Besluit houders van dieren. Daarmee wordt de wetswijziging dus ingevuld met het zorgvuldige afwegingskader dat er nu al is. Dit besluit over ingrepen bij dieren is tot stand gekomen op basis van advies van de experts van de Raad voor Dierenaangelegenheden – waar verschillende veehouders, waaronder van LTO, op persoonlijke titel Raadslid zijn. Het lijkt er op dat de Kamer een serieuze poging doet de onduidelijke wetswijziging alsnog werkbaar te krijgen. Dat is goed nieuws, want onwerkbare regelgeving helpt het dierenwelzijn namelijk niet vooruit.

Er wordt aanstaande dinsdag over de moties gestemd. LTO, POV en NAJK blijven in dit dossier gezamenlijk optrekken. De drie organisaties zijn bezorgd over de impact die de gewijzigde wet heeft op elke houder of eigenaar van een dier. Daarover wordt goed contact onderhouden met de Tweede Kamer en het ministerie van LNV.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.