Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Senze en VPRC onderzoeken bekostiging en een alternatieve financiering van VTH-taken na inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2024 is de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen een feit. Na jaren van overleg en discussie omtrent de twee wetten zijn ze nu echt in werking getreden. Verwacht wordt dat deze stelselwijziging grote veranderingen teweegbrengt voor zowel de werkwijze als de financiën van de afdeling BWT/VTH. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vallen bepaalde taken, maar ook de daarmee gepaard gaande leges, weg. De keuze om meer activiteiten omgevingsplanactiviteitvrij te maken zal wellicht nog een grotere impact op de inkomsten hebben. Daarnaast zien we steeds meer taken naar BWT/VTH komen die niet (kunnen) worden gedekt door leges. Het is belangrijk dat gemeenten goed voorbereid zijn op de financiële risico’s en uitdagingen door de komst van zowel de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als de Omgevingswet en inzichtelijk krijgen welke financiële effecten men kan verwachten.

VPRC 10 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De Vereniging BWT Nederland wil samen met de VNG goed inzichtelijk krijgen hoe na invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het toekomstig werkveld (oftewel de bouw- en omgevingsplanactiviteit) voor gemeenten op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving kan worden bekostigd. In 2014 is het onderzoek ‘’alternatieven voor financiering omgevingsvergunningen en toezicht, activiteit bouwen’’ uitgevoerd. Mede om die reden werken de specialisten van Senze en VPRC onder leiding van Jaco van Giezen (Senze) en Michel Hek (VPRC) dan ook graag mee aan dit vervolgonderzoek. De onderzoeksvraag van het nieuwe onderzoek luidt:

‘’Hoe kan na invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het toekomstig werkveld voor gemeenten op het vlak van Bouw- en Omgevingsplanactiviteiten (de binnen VTH te behandelen vergunningen zonder Milieu, natuur e.d.) vergunningverlening, toezicht en handhaving worden bekostigd en op welke wijze kan het bevoegd gezag in de toekomst op adequate wijze inhoud blijven geven aan de VTH-taken (met als uitgangspunt het huidig dienstverleningsniveau)?’’

In dit onderzoek zal met verschillende gemeenten worden onderzocht in hoeverre de VTH-taken nog gefinancierd kunnen worden onder het nieuwe stelsel en in welke mate dit nog houdbaar is. Daarnaast wordt er onderzocht op welke alternatieve manieren de VTH-taken toekomstbestendig kunnen worden gefinancierd en op welke termijn dit geïmplementeerd kan worden. Hierbij dient het huidige dienstverleningsniveau als uitgangspunt.

Op het aanstaande managementsymposium dat zal plaatsvinden in de Reehorst in Ede op 30 mei aanstaande zullen de resultaten van dit nieuwe uitvoerige onderzoek aan de deelnemers van het symposium worden getoond, en zal ook worden gepeild hoe gemeenten tegen de aanbevelingen in het rapport aankijken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.