Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Samenwerking essentieel in de woningbouwopgave: dan kunnen we meer en sneller

Op 9 maart 2023 overhandigde Aedes, de vereniging van wooncorporaties, een pamflet aan IPO-voorzitter Jaap Smit om aandacht te vragen voor het belang van samenwerking in het aanpakken van de grote woningbouwopgave. De provincies onderschrijven het belang van samenwerking. Ieder pakt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

IPO 13 maart 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met de wet versterking regie op de volkshuisvesting, ligt er een voorstel voor het vergroten van de rol van provincies op het gebied van volkshuisvesting. Provincies werken hier al aan. Samenwerking tussen de publieke en private partijen is essentieel in de woonopgave. Alleen dan is het mogelijk om passende woningen, op geschikte locaties voor de juiste doelgroepen te realiseren.

Aedes werkt met haar 267 aangesloten wooncorporaties dagelijks aan het realiseren van hun missie om mensen fijn te laten wonen. Het aanpakken van de wooncrisis is hierin prioriteit. Wooncorporaties zijn een belangrijke partner in de provinciale woondeals. Provincies en wooncorporaties zetten zich in om onderlinge samenwerking te versterken en weten elkaar steeds beter te vinden. De Actieagenda wonen 2021 - gezamenlijk opgesteld door 34 organisaties die zich bezighouden met wonen -  is hier een goed voorbeeld van.

Wooncorporaties en provincies kunnen elkaar versterken in de woningbouwopgave en streven veelal dezelfde doelen na. Zo pleit Aedes op de pamflet voor de realisatie van 30% sociale huurwoningen. Ook provincies maken zich hard voor het realiseren van meer sociale huurwoningen met het oog op regionale behoeftes en ontwikkelingen.

Het bouwen van woningen gaat niet alleen om het stapelen van stenen. Het gaat ook om het bouwen van een toekomstbestendige samenleving waarin aandacht is voor leefbaarheid, zorg- en ondersteuning en verduurzaming. Provincies zijn niet primair aan zet voor alle punten die in het pamflet benoemd worden. Dit laat echter juist zien dat provincies en woningcorporaties elkaar nodig hebben om deze maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.