Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Route 2022: belangrijkste mijlpalen Omgevingswet en Wkb

Route 2022 bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022. Deze roadmap kan gebruikt worden als leidraad bij het opstellen van de planning.

VNG 8 oktober 2020

De mijlpalen in Route 2022 staan niet op zichzelf, maar zijn afhankelijk van elkaar. Ze geven aan wanneer een resultaat bereikt - of wanneer een activiteit opgestart moet zijn, naar inzicht van de VNG. Route 2022 is hiermee een middel om met elkaar overzicht te houden op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. 

De mijlpalen zijn geordend langs vijf 'sporen', de fasen uit de beleidscyclus: 

  • Omgevingsvisie en programma  

  • Omgevingsplan 

  • Initiatieven, dienstenverlening en behandelproces

  • Monitoring, toezicht en handhaving

  • En daaraan toevoegd ‘Ambitie, strategie en beleid’ 

Per spoor is er toelichting, waarin u meer kunt lezen over de betreffende mijlpalen.

Gemeentelijke en interbestuurlijke Route 2022

De mijlpalen voor gemeenten zijn vaak afhankelijk van de resultaten van andere betrokken partijen in het stelsel, zoals de ontwikkeling van wet- en regelgeving, van het DSO-LV, van gemeentelijke software en van de mijlpalen van andere bestuurslagen. De belangrijkste mijlpalen van de andere partijen worden opgenomen in de 'interbestuurlijke Route 2022'. Deze is vastgesteld door de Programmaraad Invoering Omgevingswet en is gepubliceerd op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet.

De interbestuurlijke Route 2022 is tot stand gekomen in samenwerking met de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van Binnenlandse Zaken/Eenvoudig Beter (BZK/EB) en het Programma DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Ook met de leveranciers van de software voor het DSO is gesproken over hun planningen.

De mijlpalen in de gemeentelijke Route 2022 sluiten aan op de interbestuurlijke Route 2022.

Meer informatie

Download hier de de pdf van de gemeentelijke en de gezamenlijke Route 2022:

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.