Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Rotterdamse regio in actie tegen de wooncrisis

Zondag 17 oktober gaan waarschijnlijk duizenden mensen de straat op in Rotterdam, om een vuist te maken tegen het landelijke woningmarktbeleid. De Woonopstand is een noodkreet van wanhopige woningzoekenden, die net als iedereen gewoon goed en betaalbaar willen wonen. Na het woonprotest vorige maand in Amsterdam is dit de tweede grote woonactie.

Aedes 17 oktober 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam-Rijnmond, verenigd in Maaskoepel, sympathiseren met de Woonopstand. Zij juichen toe dat huurders en woningzoekenden massaal aandacht vragen voor de wooncrisis. Met dit protest geven ze een krachtig signaal aan de landelijke politiek.

Wonen is een recht

Want voor steeds meer mensen dreigt wonen onbetaalbaar te worden. De nood is nog nooit zo hoog geweest. Als woningcorporaties worden wij dagelijks geconfronteerd met de pijnlijke gevolgen daarvan. Binnen Maaskoepel groeit het aantal woningzoekenden sterk terwijl het aantal woningen dat corporaties verhuren daalt. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar en de woningmarkt zit op slot. Dat moet opgelost worden. Iedereen heeft recht op betaalbare huisvesting. Een goede woning is de basis voor je bestaan: is die basis niet op orde, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de rest van je leven.

Politiek Den Haag is aan zet

Als corporaties zetten wij ons maximaal in voor meer betaalbare huisvesting voor mensen met lagere en middeninkomens. Maar we vragen ook al lang om minder regels en meer geld. Want corporaties kampen al jaren met een tekort, waardoor ze niet genoeg kunnen investeren in nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en de leefbaarheid in wijken. Een belangrijke oorzaak is de hoge belastingdruk, onder andere door de verhuurderheffing die corporaties jaarlijks aan het Rijk moeten afdragen. Politiek Den Haag is nu aan zet om maatregelen te treffen, zoals het afschaffen van de verhuurderheffing en het sneller beschikbaar stellen van bouwlocaties.

Woonopstand

Achter de Woonopstand zit een brede protestbeweging die wordt gevormd door allerlei groepen uit de samenleving, de ene wat activistischer dan de andere. We zijn het dan ook niet eens met alle eisen die de organisatie achter de Woonopstand formuleert, maar ondersteunen wel de hoofdboodschap: er moet iets grondig veranderen op de woningmarkt, want de nood is nog nooit zo hoog geweest.

Actieagenda Wonen

Begin dit jaar heeft een unieke coalitie van 34 organisaties, waaronder Aedes, al voorstellen en afspraken vastgelegd in de Actieagenda Wonen en aangeboden aan politiek Den Haag. Dit initiatief laat zien dat de landelijke acties breed worden gedragen. De 34 organisaties willen snel gezamenlijk aan de slag met:

1. Een miljoen toekomstbestendige woningen erbij in 10 jaar.

2. Een betaalbaar huis voor iedereen.

3. Samen werken aan vitale en leefbare buurten.

4. Versnellen verduurzamen gebouwde omgeving.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.