Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

RLI start advies over juridisering in de leefomgeving

Veel rechtszaken gaan tegenwoordig over de kwaliteit van onze leefomgeving. Burgers en belangengroepen lijken vaker een beroep te doen op de rechter om omgevingswaarden (gezondheid, natuur, klimaat, milieu) te beschermen en bedrijven vragen om meer milieuruimte bij de rechter om hun activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. In toenemende mate bestaat het gevoel dat het leefomgevingsbeleid is gejuridiseerd.

RLI 20 augustus 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wat maakt dat partijen naar de rechter stappen? Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen hier een rol? Is er bijvoorbeeld sprake van een toename aan regelgeving met een hoger juridisch gehalte en detailniveau, een grotere betekenis van de mensrechten, een verschuiving tussen rechtsgebieden (van bestuurlijk naar civiel), een bredere impact en reikwijdte van gerechtelijke uitspraken?

Hoe kunnen overheden hiermee zowel inhoudelijk, wetstechnisch als procesmatig rekening houden in hun beleidsontwikkeling en -uitvoering? Hoe kunnen overheden de tendens naar juridisering gebruiken om bij te dragen aan de doelen van het duurzaamheidsbeleid en aan het stimuleren van een goede maatschappelijke dialoog? Deze vragen staan centraal in het advies dat de Rli is gestart.

De raad verwacht het advies eind 2023 uit te brengen.

Lees meer over het advies 'Juridisering in de leefomgeving'

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.