Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Resultaten IBAT-testen maart 2022 beschikbaar

Het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) heeft van 14 tot en met 25 maart 2022 testen uitgevoerd in en met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Voorlopig is dit de laatste IBAT-test, zodat alle aandacht kan worden gefocust op het Indringend Ketentesten (IKT). IKT is een van de mijlpalen in de Hoofdroute 2022. In september wordt besloten over het vervolg van het IBAT.

Aan de Slag met de Omgevingswet 25 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Interbestuurlijke acceptatietesten

Gedurende het jaar toetst het IBAT periodiek de ontwikkeling en de functionaliteit van het DSO-LV aan de eisen om het DSO-LV in werking te laten treden. Overheden in het land voeren de testen uit onder regie van de koepelorganisaties van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Op het moment dat het DSO-LV in werking treedt, brengt het IBAT een advies uit over de bestuurlijke acceptatie van het DSO-LV aan de koepels.

Testen maart 2022

Aan de testrondes van maart deden de volgende overheidspartijen mee:

  • Provincies: Noord-Holland

  • Gemeenten: Bloemendaal, Heemstede, Eindhoven, Haarlemmermeer, Waalre

  • Waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg

  • Rijkspartijen: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, Serviceteam Rijk (STR)

Bevindingen tijdens het testen

Een overzicht van de bevindingen komt terug in het bevindingenverslag van de IBAT-testronde van 14-25 maart 2022. Deze ronde verliep soepel, waarbij de oefenomgeving beschikbaar en stabiel was. De performance was goed. Wel is een aantal bugs in het DSO-LV ontdekt. In de meeste gevallen lag dat aan het samenspel in de hele keten, tussen content, lokale software en DSO-LV. Hierbij reageerde het systeem anders dan verwacht, vooral door de aangeleverde content. Een voorbeeld is de manier waarop annotaties gebruikt worden. Dit heeft invloed op de werking van het DSO. Het is een leerproces om de content zo op te stellen dat deze in het DSO wordt weergegeven zoals beoogd door het bevoegd gezag.

Aanbevelingen van het IBAT

Voorlopig krijgt het IBAT geen vervolg en wordt er alleen vanuit IKT getest. Het IBAT geeft in deze ronde daarom geen aanbevelingen. Wel licht het IBAT in het bevindingenrapport toe hoe de aanbevelingen uit de januari-rapportage zijn opgevolgd. Van de toen vermelde 6 aanbevelingen zijn er 5 afgehandeld; bij 1 aanbeveling wordt nu gewerkt aan een oplossing.

Indringend Ketentesten

In april is een begin gemaakt met het IKT, waarbij het IBAT en IKT op twee punten verschillen. In tegenstelling tot IBAT vinden IKT-testen plaats in de hele keten (landelijke voorziening én de lokale software) met alle functionaliteiten van het DSO. Het doel is om aan de hand van realistische scenario’s en inhoud de ketens in totaliteit te testen. Op deze manier ontstaat een representatief beeld van de stand van zaken en worden de bevindingen opgelost die uit de test naar voren komen. IKT zorgt daarmee voor een stabiele basis voor het inregelen en het oefenen in de praktijk. Bij het IBAT ligt de focus op het verzamelen van bewijs voor de acceptatie van de beide landelijke voorzieningen. Het IKT is een mijlpaal in de Hoofdroute 2022.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.