Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Remkes: ''ruimte om gezamenlijk tot oplossingen te komen''

Onafhankelijk gespreksleider Johan Remkes heeft dinsdag 26 juli een uitnodigingsbrief gestuurd naar een breed aantal partijen om in augustus met het kabinet in gesprek te gaan over de invulling van de opgaves voor natuur, stikstof, klimaat, water en de toekomst van de Nederlandse landbouw. Remkes benadrukt in de uitnodigingsbrief aan landbouw- en natuurorganisaties en partijen in de keten zoals banken en voerfabrikanten om in gezamenlijkheid te verkennen waar mogelijkheden liggen: er is ruimte voor alle ideeën om de opgaves die er liggen te realiseren.

Rijksoverheid 26 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In de uitnodigingsbrief adresseert Remkes de zorgen die er leven – met name in de landbouwsector. Remkes, aangesteld door het kabinet als gespreksleider op verzoek van de Tweede Kamer, noemt het de kracht van Nederland om open gesprekken te voeren, waarin wordt gezocht naar verbinding en er ruimte is zonder taboes te spreken.

Remkes: 'Ik heb grote waardering voor de Nederlandse landbouwsector. Ik zie dat er de laatste jaren al enorm veel op het boerenerf is afgekomen. Overheid en politiek zijn niet altijd de partijen geweest waar boeren van op aan konden, vooral omdat er te lang om de hete brij is heen gedraaid. Ik zie de gesprekken als een kentering: samen uit de impasse komen. Het kabinet heeft mij verzekerd dat er ruimte is en gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn.'

Ideeën en suggesties

Het kabinet heeft in juni 2022 2 brieven naar de Tweede Kamer gestuurd: de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en een eerste perspectief voor agrarisch ondernemers, dat nog een vervolg krijgt in september 2022. Omvang en impact van de opgaven zijn geschetst, het kabinet wil met alle betrokken partijen verder werken aan de invulling van deze opgave. Verandering is nodig, maar niet door ondernemers te vertellen wat ze moeten doen, maar juist door te luisteren en ideeën een plek te geven.

De gesprekken vinden vanaf augustus plaats onder leiding van Remkes, in vertrouwelijkheid en in aanwezigheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en/of de minister voor Natuur en Stikstof. Bij enkele gesprekken zal ook premier Rutte aanwezig zijn. Over locatie(s) en data vindt in samenspraak met de uitgenodigde partijen nog nader overleg plaats.

Publicatie

Uitnodigingsbrief gesprek stikstofdossier

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.