Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Register Externe Veiligheidsrisico's steeds verder gevuld

Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) is de opvolger van het Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS). Alle relevante data uit het RRGS voor de OW zijn overgezet en er wordt nieuwe data aan het REV toegevoegd. Bijvoorbeeld: de risico's van windturbines.

IPLO 26 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Frans Geurts, senior adviseur externe veiligheid voor IPLO en Louis Jansen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn experts op het gebied van het REV. Zij vertellen over de overstap. 'Het oude RRGS was een database waarin alles over gevaarlijke stoffen in Nederland was te vinden' legt Frans uit. 'Het nieuwe REV is breder. Het doel is om alle externe veiligheidsrisico's in Nederland in kaart te brengen. De informatie daarvoor komt van lokale overheden als gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Het REV is vanaf 1 januari 2023 operationeel. We zijn er nog niet: er moet nog veel gebeuren om het REV te vullen met alle lokale data. Maar we zijn stap voor stap bezig om nieuwe data toe te voegen om het risicobeeld verder aan te vullen.'

Anders gedefinieerd

De komst van het REV is bovendien nodig omdat activiteiten in de Omgevingswet anders gedefinieerd zijn en omdat er nieuwe activiteiten zijn bijgekomen. Het oude RRGS kon daar niet in voorzien. Een goed voorbeeld van zo'n nieuwe activiteit is de bouw van windmolens op land. Deze windturbines kennen bepaalde veiligheidsrisico's voor mensen en horen daarom in het REV thuis.

Risico’s van windturbines

Louis Jansen is lid van de expertgroep REV en o.a. betrokken bij het maken en integreren van nieuwe data in het REV. 'Bij risico's van windturbines kun je denken aan het afbreken en vallen van de turbine, het afbreken en vallen van de rotorbladen van de windmolen of zelfs het wegslingeren van zo'n afgebroken rotorblad. Daardoor kunnen mensen geraakt worden of in het ergste geval zelfs overlijden. Het gaat weliswaar om heel kleine risico's, maar je moet ze wel in kaart brengen. We hebben veel bestaande kennis en data over windmolens bij elkaar gebracht en zo de risico's kunnen bepalen.'

10-5 of 10-6 risico's

Een gebied rondom een windturbine kan bijvoorbeeld een 10-5 risico hebben op het vallen van een turbine of rotorblad. Dat betekent dat er een kans van 1 op 100.000 (10 tot de macht 5) bestaat dat je geraakt wordt door een vallend rotorblad als je 24 uur onbeschermd op deze locatie aanwezig zou zijn. Een rotorblad kan ook afbreken en vervolgens door het draaien en de wind wegslingeren. Daarvoor is een groter gebied gedefinieerd met een kleinere kans op raken – 10-6 ofwel 1 op de 1000.000 - als je 24 uur onbeschermd aanwezig zou zijn.

Steeds meer data

Wie werken er allemaal met de gegevens uit het nieuwe REV? Frans: 'De doelgroep is groot. Lokale overheden als gemeenten, provincies en omgevingsdiensten uiteraard. Maar ook hulpdiensten of projectontwikkelaars maken er gebruik van. Lokale overheden zijn 'bronhouder' voor de gegevens in het REV. Zij zullen in de loop van de tijd steeds meer data aanleveren waarmee het REV verder wordt gevuld. Door het programma REV wordt voor veel activiteiten een basisdataset aangeleverd. Deze dataset wordt door de bronhouders verder aangevuld. Zo volgen binnenkort de data over 'kwetsbare gebouwen en locaties' zoals scholen, zorginstellingen en dergelijke.'

Verder kan het REV dit jaar nog geactualiseerde data tegemoet zien over onder andere het basisnet spoor en propaantanks. Zo ontstaat een steeds verfijnder beeld van alle risico's op elke willekeurige plek in Nederland.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.