Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Regionale energiestrategie Metropoolregio Eindhoven vastgesteld

De provincie heeft op 16 november de RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. De 4 de Brabantse RES-regio’s kunnen aan de slag met de uitvoering. De regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant werden al in juni 2021 door de provincie vastgesteld.

Provincie Noord-Brabant 17 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Als enige van de 4 Brabantse RES-regio’s heeft Metropoolregio Eindhoven meegedaan aan een pilot om in deze fase een milieueffectrapport (planMER) uit te voeren. Met het planMER heeft de regio een eerste milieutoets op de zoekgebieden uitgevoerd. Hierdoor was de regio afgelopen juni niet in staat om de RES 1.0 voor besluitvorming vrij te geven. Inmiddels is het planMER afgerond en heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage de uitvoering positief beoordeeld. Hierdoor kon de definitieve RES 1.0 worden vrijgegeven, waarin een aantal zoekgebieden zijn afgevallen, en worden vastgesteld.

Vervolg

Net als in de andere regio’s gaan gemeenten in Metropoolregio Eindhoven nu aan de slag om zoekgebieden om te zetten in zoeklocaties. Deze zoeklocaties worden opgenomen in het omgevingsbeleid. Daarna wordt opnieuw gekeken naar de milieueffecten en de ruimtelijke inpassing van de locaties. Zodra dat is vastgesteld, volgt er een traject waarin concrete projecten worden ontwikkeld en waar de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Publicatie

Publieksversie RES 1.0

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.