Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Regeling voor provinciale voorstellen vergunning PAS-meldingen open

Vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 2023 kunnen provincies voorstellen indienen voor het versneld legaliseren van PAS-meldingen. Voor deze regeling heeft het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Aanpak Stikstof 1 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden (agrarische) bedrijven met een geringe stikstofdepositie geen vergunningplicht. Deze bedrijven moesten alleen melding maken van de stikstofdepositie. In mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Ondernemers met een PAS-melding hadden hierdoor alsnog een vergunning nodig. Na de Raad van State-uitspraak heeft het kabinet toegezegd en in de wet vastgelegd dat deze ondernemingen gelegaliseerd worden. Zij hadden zich immers te goeder trouw aan de toen geldende regels gehouden.

Legaliseren PAS-meldingen

Het legaliseren van PAS-meldingen heeft prioriteit voor het kabinet. Het verificatieproces van PAS-meldingen loopt en inmiddels hebben de eerste meldingen een oplossing.
Met de regeling die vanaf 1 mei opengaat kunnen provincies voorstellen bij het Rijk indienen om het legaliseren van PAS-meldingen met maatwerk te versnellen. De regeling wordt ingezet naast het landelijke legalisatieprogramma PAS-meldingen die in het voorjaar van 2022 is vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om naast het legalisatieprogramma, aanvullende maatregelen te nemen om PAS-meldingen te legaliseren. Voorwaarde is wel dat met zekerheid kan worden aangetoond dat de beschermde natuur geen schade oploopt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.