Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Recente jurisprudentie omgevingsrecht

De afgelopen twee weken zijn een groot aantal samenvattingen van uitspraken op Omgevingsweb gepubliceerd. We hebben blijkbaar weer nieuwe energie gekregen van de vakantie. Overigens energie die we nog hard nodig zullen hebben om een plan te kunnen verwezenlijken onder de Omgevingswet. Om de lijst snel te kunnen doornemen heb ik de samenvattingen geformuleerd in rechtsvragen met het antwoord. Het zijn geen verassende uitspraken maar wel handig voor de praktijk hoe zat het ook alweer.

4 september 2022

Is begeleid wonen door 7 personen in woning passend binnen de woonbestemming?

Ja, lees hier de samenvatting

Kun je met artikel 4, onderdeel 9, bijlage II Bor het gebruik wijzigen waarvan gebouw nog niet gebouwd is maar wel vergund is?

Ja, lees hier de samenvatting

Is de datum van ontvangst vergunning maatgevend bij wel of niet van rechtswege verleende vergunning?

Nee, lees hier de samenvatting

Mag een milieuvergunning na drie jaar worden ingetrokken omdat er geen gebruik van gemaakt is en om ongebruikte milieuruimte tegen te gaan?

Ja, lees hier de samenvatting

Zijn er uitzonderingen op het Didam-arrest zodat één-op-één grond verkoop toegestaan is?

Ja, lees hier de samenvatting

Mag een Wnb vergunning windpark ingetrokken worden omdat de windturbine bepalingen in het Activiteitenbesluit ten onrechte nooit aan een milieubeoordeling zijn onderworpen (Nevele arrest)

Nee, lees hier de samenvatting

Mag in een omgevingsvergunning voor een evenement een preventieve last onder dwangsom opgenomen worden zodat niet achteraf pas kan worden opgetreden?

Nee, lees hier de samenvatting

Mag aan een tijdelijke omgevingsvergunning mantelzorg een sloopvoorwaarde worden verbonden wanneer de mantelzorgwoning gedurende zes maanden niet in gebruik is voor mantelzorg?

Ja, lees hier de samenvatting

Moet een ontwerp-vergunning die later gewijzigd wordt opnieuw ter inzage gelegd worden?

In bepaalde gevallen wel of niet, lees hier de samenvatting

Mag je nieuwe beroepsgronden aanvoeren nadat een tussenuitspraak gedaan is?

Nee, lees hier de samenvatting

Is parkeerbelasting verschuldigd voor auto die is aangesloten op een laadpaal, maar niet (meer) wordt opgeladen?

Ja, lees hier de samenvatting

Omwonenden willen woningbouw tegengaan: kunnen zij bezwaar maken tegen bodemsanering?

Nee mits er geen belang is (relativiteitsvereiste), lees hier de samenvatting

Kun je bij een plattelandswoning een maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit verbinden aan naastgelegen bedrijf?

Nee, lees hier de samenvatting

Wanneer begint de termijn van een tijdelijke omgevingsvergunning te lopen?

Lees hier de samenvatting

Wanneer PostNL niet op maandagen bezorgt is dat aanleiding tot verlenging bezwaartermijn?

Nee, lees hier de samenvatting

Mag je door nieuw bestemminsplan het Natuur Netwerk verkleinen?

Nee is in strijd met Barro, lees hier de samenvatting

Mag je zonder parkeernorm in bestemmingsplan parkeerplaatsen eisen bij aanvraag omgevingsvergunning?

Nee, lees hier de samenvatting

Is voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan tot bouwen geluidscherm zonder akoestische eisen voldoende?

Nee, lees hier de samenvatting

Moet een bestuurlijke maatregel zonder meer opgeheven worden bij vrijspraak strafrechter?

Nee, lees hier de samenvatting

Is verkoper aansprakelijk voor aanwezigheid Japanse duizendknoop op verkochte bouwkavel?

Nee, lees hier de samenvatting

Ben je een legaal bijbehorend bouwwerk aan het wegbestemmen bij een functieverandering voor alleen hoofdgebouw in een nieuw bestemmingsplan?

Ja wat niet mag, lees hier de samenvatting

Ben je verplicht tot handhaven wanneer verzoeker niet belanghebbend is?

Nee, lees hier de samenvatting

Is er sprake van een evident privaatrechtelijke belemmering als eigenaar geen toestemming geeft?

Ja, lees hier de samenvatting

Mag een vervallen milieuvergunning uit 1992 gebruikt worden voor referentiesituatie stikstofdepositie?

Ja, lees hier de samenvatting

Vormt de Waterwet en de Keur (twee stelsels) één watervergunning?

Ja, lees hier de samenvatting

Kan inklappen van parasols na sluitingstijd worden geeist voor een goede ruimtelijke ordening?

Ja, lees hier de samenvatting

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.