Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Reacties van woningbouw partijen op rijksbegroting 2022

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2022? Aedes maakte een overzicht.

Aedes 21 september 2021

Artikelen

Artikelen

Woonbond: Plannen Prinsjesdag doen niets tegen wooncrisis

Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. De Woonbond wil dat die heffing wordt afgeschaft en vindt dat er juist extra geld moet naar woningbouw.
Lees meer

BouwendNederland: Kabinet vermorst onnodig tijd en lost problemen Nederlanders niet op

Het kabinet maakt de juiste analyse van de problemen van ons land. Bouwend Nederland stelt vast dat de maatregelen die vandaag gepresenteerd zijn, onvoldoende zijn om de problemen van gewone Nederlanders op te lossen en de eigen ambities van dit kabinet waar te maken. Dat is echt onnodig. Een demissionair kabinet hoeft geen beleidsarme begroting te presenteren. Iedere regering moet namelijk doen wat in het belang van Nederland is. Dat wordt nagelaten.
Lees meer

Techniek Nederland enthousiast over investering in hybride warmtepompen

Eerder was al bekend geworden dat dit demissionaire kabinet ruim 7 miljard vrij zou maken om de benodigde versnelling aan te kunnen brengen in de nationale klimaatplannen. Het kabinet stelt de komende drie jaar 800 miljoen daarvan beschikbaar voor het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving.
Lees meer

VNG: Eerste reactie VNG op Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021 laat zien dat het kabinet heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten. Ook in 2022 wordt de opschalingskorting bevroren en blijft dus € 300 miljoen (en loopt niet op naar € 570 miljoen). Een goede ontwikkeling, maar u kent ons standpunt: wij willen de volledige opschalingskorting van tafel.
Lees meer

NVM: geef woningzoeker perspectief op onderdak

De NVM roept de politiek op Prinsjesdag 2021 opnieuw op de crisis op de woningmarkt als prioriteit te behandelen. De oververhitte woningmarkt kookt droog. Honderdduizenden Nederlanders, van jong tot oud, kunnen geen geschikte woning vinden. De prijzen stijgen tot recordhoogtes wat veel frustraties oplevert in deze oververhitte markt.
Lees meer

ANBO: Prinsjesdag 2021: gezondheidszorg, corona en wonen

De begroting opent met de verwachting dat in de komende jaren de vraag naar zorg onder druk van de vergrijzing en technologische mogelijkheden sterk zal blijven toenemen. De waarschuwing wordt afgegeven dat de groei van de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers geen gelijke tred houdt met deze groeiende zorgvraag.
Lees meer

VNO-NCW: ‘Belangrijkste is nu snel een stabiel kabinet’

‘Het allerbelangrijkste is dat er nu snel een stabiel kabinet komt’. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag op Prinsjesdag. ‘Hoewel het kabinet in de Miljoenennota enkele goede eerste stappen zet om meer te investeren in bijvoorbeeld klimaat en wonen staat het meeste beleid vrijwel stil. We kunnen ons dit niet permitteren gelet op de grote vraagstukken waar ons land voor staat,’ aldus de ondernemersorganisaties.
Lees meer

Vereniging Eigen Huis: ondanks meer geld voor verduurzaming zorgen over betaalbaarheid

Uit de Miljoenennota van 2022 blijkt dat het demissionaire kabinet extra geld uittrekt om huiseigenaren te helpen het huis te isoleren en hybride warmtepompen betaalbaarder te maken. Dat vinden wij heel positief. Echter, hebben wij wel zorgen omtrent de betaalbaarheid van de energienota.
Lees meer

Neprom: ‘Woningbouw lijdt onder voortslepende formatie!’

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft weinig goede woorden over voor de Haagse politiek van dit moment. In haar reactie hekelt zij de 'beleidsarme' begroting en bepleit zij doortastendheid bij de middenpartijen. Volgens de ontwikkelaars moet er veel meer haast gemaakt worden met het formeren van een nieuw kabinet dat de problemen rondom de woningbouw daadwerkelijk gaat aanpakken.
Lees meer

Interprovinciaal Overleg (IPO): Prinsjesdag profiteert (een beetje) in afwachting nieuw kabinet

De grote opgaven die in Nederland spelen worden met de huidige plannen niet of nauwelijks aangepakt. De klimaat- en energieopgave, de woning en stikstofcrisis vragen om samenhangend beleid en voldoende middelen.
Lees meer

Aedes: Noodkreet woningmarkt wordt niet beantwoord

De wooncrisis is inmiddels zo nijpend dat mensen in groten getale de straat opgaan. Koning Willem-Alexander noemt in de Troonrede de woningmarkt terecht als eerste van de vele uitdagingen waar Nederland voor staat. Aedes is echter teleurgesteld over het gebrek aan urgentie in de plannen van het kabinet. Er is veel meer nodig om serieus tegemoet te komen aan de noodkreet van al die woningzoekenden.

Lees meer

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.