Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Publieke sturing en financiële steun cruciaal in asbestsanering

Vandaag stemde de Tweede Kamer over twee moties op het stelsel van asbestsanering. LTO Nederland heeft in aanloop daarnaartoe samen met Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging Eigen Huis inbreng gedeeld met de Kamerleden. Daar hebben de organisaties ingezet op publieke sturing, financiële ondersteuning voor eigenaren van asbestdaken en meer duidelijkheid rondom innovatie bij asbestsanering.

LTO Nederland 24 november 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stemde vandaag over moties die vorige week werden ingediend in de commissievergadering. In die vergadering werd het rapport ‘Gevangen door belangen’ behandeld, waarin wordt geconcludeerd dat het huidige asbeststelsel teveel is gebaseerd op zelfregulering en marktwerking. Eerder hebben de organisaties de politiek al opgeroepen om maatregelen te nemen die nodig zijn om het asbeststelsel echt onafhankelijk te maken.

De organisaties hebben de Tweede Kamercommissie gevraagd om, in het belang van agrarische ondernemers, huiseigenaren, verhuurders, gemeenten en andere bedrijven die te maken hebben met asbestdaken en andere asbesthoudende toepassingen, in te stemmen met twee specifieke moties (beiden van de leden Smals, Von Martels en Stoffer). In de ene motie wordt het kabinet opgeroepen om de publieke sturing te versterken en de Kamer daarover te informeren, en de andere motie roept op om validatiegegevens te delen, wat kan leiden tot kostenbesparing. LTO is verheugd dat beide moties zijn aangenomen en noemt het een stap in de goede richting.

Vervolgens hebben de organisaties de commissie voor Infrastructuur & Waterstaat (I&W) verzocht zich in de schriftelijke inbreng voor het overleg Externe Veiligheid sterk te maken voor een financiële tegemoetkoming en verder onderzoek naar innovatie. Zij stellen dat eigenaren van panden met asbestdaken (waaronder agrariërs, huiseigenaren, verhuurders en gemeenten) financiële ondersteuning zouden moeten krijgen bij de vaak zeer forse saneringskosten. Aangezien het verwijderen van asbesthoudende daken wordt gezien als een maatschappelijk noodzakelijke opgave,  zou de overheid in de kosten moeten willen bijdragen.

Ook is gevraagd om meer duidelijkheid rondom het plan van aanpak het Blootstellingsonderzoek sanering astbestdaken, waarin wordt onderzocht welke concentratie asbestvezels in de lucht ontstaan tijdens het verwijderen van astbestdaken. De organisaties benadrukken dat de ambitie zou moeten zijn en blijven om onafhankelijk vast te stellen of innovatieve methodes zoals schuim ook veilig en effectief zijn, zodat sanering goedkoper wordt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.