Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Provincies ontvangen tussentijdse bevindingen provinciale programma’s landelijk gebied

Op 24 oktober 2023 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de provincies een brief gestuurd met een eerste ambtelijke reactie op de aangeleverde provinciale programma’s landelijk gebied. In de brief deelt het ministerie een tussentijds beeld met bevindingen. Eind dit jaar volgt een uitgebreide evaluatie van deze programma’s en maatregelpakketten uitgevoerd door kennisinstellingen. Op basis van deze eerste bevindingen en de evaluatie door kennisinstellingen kunnen provincies hun programma’s landelijk gebied en maatregelpakketten verder uitwerken en waar nodig aanpassen.

Aanpak Stikstof 25 oktober 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Vrijwel alle provincies hebben inmiddels een eerste versie van hun provinciale programma landelijk gebied opgeleverd, inclusief een maatregelpakket waar de provincies in 2024 mee kunnen starten. Zowel de programma’s als de eerste maatregelpakketten doorlopen een uitgebreide beoordeling. Onderdeel van deze beoordeling is onder meer een evaluatie vooraf of de plannen bijdragen aan het halen van de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat. Ook samenhang en uitvoerbaarheid van provinciale programma’s landelijk gebied en Rijksbeleid onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling die wordt uitgevoerd door kennisinstellingen (PBL, WUR, RIVM en Deltares). Het kabinet verwacht eind dit jaar de uitkomsten van de evaluatie.

Tussentijdse terugkoppeling

De natuur-, water- en klimaatopgaven zijn urgent en vragen om concrete stappen op de korte termijn. Vooruitlopend op de evaluatie van de kennisinstellingen ontvangen de provincies daarom vandaag deze eerste ambtelijke terugkoppeling met bevindingen uit de beoordeling van de provinciale programma’s landelijk gebied en eerste maatregelpakketten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.