Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Provincies maken zich grote zorgen over aanscherping van de Kritische Depositie Waarde (KDW)

De Minister heeft op 31 augustus 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over actualisatie van de Kritische Depositie Waarden (KDW’s) en andere nieuwe inzichten die worden meegenomen in een actualisatie van het rekenmodel AERIUS. De grote gevolgen die deze wijzigingen kunnen hebben voor een zorgvuldig gebiedsproces met onze inwoners en ondernemers, baren provincies grote zorgen. Voor hen neemt de onzekerheid – die toch al groot was – nog verder toe. Er is nog een verdere analyse nodig om te bepalen wat de gevolgen voor de opgaven precies zullen zijn, maar duidelijk is dat beleid en uitvoering nog verder uit elkaar drijven. Daarom willen de gezamenlijke provincies met spoed in gesprek met de minister, zodra de reikwijdte van deze wijzigingen helemaal duidelijk zijn.

IPO 2 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

We kunnen ons in het belang van onze ondernemers en inwoners geen stilstand permitteren en Nederland verder op slot zetten. Ongewenst zal het nu bovendien nog lastiger worden om de PAS melders te legaliseren. Om toch door te kunnen met onze gebiedsprocessen benadrukken de provincies het belang dat de minister zoekt naar een alternatief voor de KDW als omgevingswaarde om de staat van de stikstofgevoelige natuur mee vast te stellen. Provincies vinden het belangrijk dat uitvoering en beleid dichter bij elkaar komen en dat er met een bredere blik dan enkel stikstof als drukfactor wordt gekeken. Het is essentieel dat de piekbelasters regeling versterkt doorgaat en dat regelingen voor innovatie, verplaatsing en extensivering snel worden opengesteld. Voor de zogenoemde RAV factoren is snel een goed alternatief nodig om het gebruik van innovatieve technieken maximaal mogelijk te maken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.