Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Provincie Utrecht en oostelijke gemeenten onderzoeken gezamenlijk energielandschap A12

Samen kom je verder dan alleen. Dé reden dat de provincie Utrecht en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal de handen ineen slaan. Langs de A12 zien de gemeenten mogelijkheden om energie op te wekken. De vier gemeenten en de provincie Utrecht willen daarom scenario’s laten opstellen voor één samenhangend energielandschap langs de A12, waarin opties voor opwek door middel van zon en/of wind breed worden verkend.

Provincie Utrecht 9 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Daarnaast worden de vervolgstappen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de onderzoeken die nog gedaan moeten worden en het betrekken van inwoners en stakeholders. De vier gemeenten hebben de provincie Utrecht gevraagd om het opstellen van de scenario’s en het voorstel voor de vervolgstappen te coördineren.

Naar verwachting is de eindrapportage in het tweede kwartaal van 2022 gereed. In de rapportage wordt nog geen keuze gemaakt voor één van de scenario's. Na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen gemeenten en de provincie de eindrapportage gebruiken om vervolgstappen vorm te geven ter voorbereiding van een ruimtelijk besluit over het energielandschap langs de A12.

Energielandschap

De afgelopen maanden hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0. vastgesteld. In drie verschillende RES'en én op het grondgebied van vier gemeenten (Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal) onderzoeken de gemeenten dicht bij elkaar de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie langs de A12.

De gemeenten en provincie willen de kansen voor een gezamenlijk energielandschap langs dit deel van de A12, maar ook de onzekerheden die er zijn, in kaart (laten) brengen. Er wordt voortgebouwd op alle informatie die tot nu toe is opgehaald voor de Regionale Energiestrategieën en nieuwe onderzoeksopdrachten en moties uit de gemeenteraden en Provinciale Staten. Bijvoorbeeld de in verschillende gemeenteraden aangenomen motie die opdraagt om een zonnelint langs de A12 te onderzoeken.

Scenario’s

De kansen en onzekerheden worden in kaart gebracht aan de hand van een aantal scenario’s. De scenario’s geven inzicht in de (milieu)effecten van verschillende opties. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid, veiligheid, natuureffecten en biodiversiteit zoals bijvoorbeeld de wespendief. Maar ook aan de mogelijkheden om het energielandschap aan te sluiten op het elektriciteitsnet, landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit. De ontwikkelingen rondom het energiecluster A12-A30 in Ede kunnen daarbij ook nog relevant zijn.

Om antwoord te krijgen op alle vragen die er nog liggen over de (milieu)effecten en andere zaken is nog veel onderzoek nodig. De rapportage zal beschrijven welke onderzoeken er in de vervolgstappen moeten worden uitgevoerd. Daarnaast geeft de rapportage een voorzet voor afspraken die de gemeenten en provincie kunnen maken over de samenwerking en rolverdeling bij de verdere uitwerking. Ook komt er een voor iedere gemeente herkenbaar stappenplan dat beschrijft hoe inwoners en andere stakeholders worden betrokken bij dit vervolg.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.