Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Provincie schrapt bouwplan hotel in Beusebos

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven een reactieve aanwijzing aan de gemeenteraad van Purmerend op een bestemmingsplan dat ziet op de bouw van een hotel in het Beusebos. Daarmee wordt ingegrepen op een besluit van de gemeenteraad van Purmerend.

Provincie Noord-Holland 28 oktober 2021

Gedeputeerde Staten verstuurden deze reactieve aanwijzing vandaag aan de gemeenteraad van Purmerend, dat op 23 september 2021 instemde met het bestemmingsplan. De gemeenteraad gaat daarin geheel voorbij aan bezwaren die Gedeputeerde Staten eerder uitten in een zienswijze. Daarom rest nu geen andere optie dan een reactieve aanwijzing. Een reactieve aanwijzing stelt (een deel van) een bestemmingsplan zoals aangenomen door de gemeenteraad deels of geheel buiten werking. Dit is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.

Zienswijze genegeerd

Op 21 juni 2021 zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Purmerend een zienswijze op het bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een hotel in het Beusebos. De zienswijze werd ingediend omdat het bestemmingsplan op punten strijdig is met de Omgevingsverordening 2020 zoals vastgesteld door Provinciale Staten. Zo betreft het hier landelijk gebied waar niet zomaar nieuwe ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Die moeten passen in het landelijk gebied en dat is hier niet het geval. De gemeente negeert het

provinciaal belang door pertinent te ontkennen dat het hier om “Landelijk Gebied” gaat. Daarom weigert het de plannen aan te passen.

Daarnaast werd de gemeente verzocht het plan volgens het advies van de onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) ter beoordeling voor te leggen aan de Rijksdienst Cultuur Erfgoed (RCE) en (via de Rijksdienst) aan de UNESCO in Parijs vanwege de nabijheid van de Stelling van Amsterdam en de Beemster, beiden immers UNESCO werelderfgoed. Dat weigert de gemeente.

Geen andere optie

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “Gedeputeerde Staten vinden het zeer spijtig dat wij moeten overgaan tot deze stap. Eerder zonden wij een zienswijze. Deze legde de gemeente naast zich neer. Nu heeft de Purmerendse gemeenteraad op voorspraak van het college van B&W het bestemmingsplan vastgesteld. Daarom geven wij nu deze reactieve aanwijzing.”

Gemeenten hebben de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een reactieve aanwijzing door het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtrechtspraak van de Raad van State.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.