Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Provincie Noord-Holland aan het woord: reactie op advies commissie-Remkes

Hoe gaan de provincies om met het recente eindadvies van commissie-Remkes? In deze rubriek laten we ze aan het woord.

Provincie Noord-Holland 14 augustus 2020

Nieuws & Achtergrond

1) Wat betekenen de conclusies van het eindadvies van commissie-Remkes voor de provincie Noord-Holland?

Er moet wat gebeuren. We willen de stikstofuitstoot terugdringen, zodat verschillende soorten planten en dieren in de stikstofgevoelige gebieden kunnen blijven groeien en leven. Samen met gemeenten, de landbouw, de bouw en de industrie zoekt de provincie hiervoor naar oplossingen. Daarnaast zijn we met het Rijk in gesprek over de gevolgen van het advies van de commissie Remkes.

2) Waarin liggen in dit opzicht de kansen en opgaven voor de provincie?

Als provincie staan we aan het roer wat betreft het goed zorgen voor de Natura 2000-gebieden. Om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten planten en dieren in de twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen blijven groeien en leven, moet de provincie de stikstofneerslag in die gebieden beperken. Elk gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. Daarom hebben we ervoor gekozen om per gebied te bekijken welke activiteiten stikstof uitstoten en hoe de stikstofneerslag aan te pakken. Met deze gebiedsgerichte aanpak willen we ervoor zorgen dat de stikstofdepositie naar beneden gaat, de natuur wordt versterkt en de economie de mogelijkheid heeft om te draaien.

3) In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er negentien (gedeeltelijk) in de provincie Noord-Holland. Welke van deze gebieden zal door de beoogde implicaties van het advies veel aandacht opeisen, en waarom?

Van deze negentien Natura 2000-gebieden zijn twaalf gebieden in Noord-Holland gevoelig voor hoge stikstof depositie. Al deze twaalf gebieden bevatten Natura 2000-habitats die gevoelig zijn voor stikstof en waarop de huidige stikstofdepositie te hoog is. Hier moeten we, samen met het Rijk en de partijen in de gebieden, een oplossing voor vinden. Het betreft de volgende gebieden:

 1. Duinen Den Helder – Callantsoog

 2. Duinen en Lage Land Texel

 3. Eilandspolder

 4. Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

 5. Kennemerland-Zuid

 6. Naardermeer

 7. Noordhollands Duinreservaat

 8. Oostelijke Vechtplassen

 9. Polder Westzaan

 10. Schoorlse Duinen

 11. Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

 12. Zwanenwater & Pettemerduinen

Noot van de redactie: provincies zijn op dit moment hun beleid aan het denken. Vanaf september wordt er meer bekend over de precieze maatregelen.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie